Det ble klart etter at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fredag kunne presentere sin ferske samarbeidsavtale, der Anne Strømøy fra Høyre blir ny fylkesordfører og Ellen Eriksen (Frp) varaordfører. Avtalen sikrer også at samtlige fire partier blir representert i fylkesutvalget, som er fylkeskommunens svar på kommunenes formannskap. Høyre får lederen av to hovedutvalg, de andre tre skal lede ett hovedutvalg hver. Samtidig varsler den borgerlige kvartetten at det i løpet av høsten også skal inngås en politisk samarbeidsavtale for å bli enige om en felles kurs i viktige saker.

Det er ikke overraskende at disse partiene nå finner sammen. De samarbeidet nært politisk gjennom flere perioder i Vestfold fylkesting før sammenslåingen med Telemark. Med unntak av årene 2003 – 2007, da Vestfoldlisten mot bomring bidro til å sikre Anne Rygh Pedersen (Ap) fylkesordførervervet, hadde de borgerlige flertall i Vestfold fylkesting i alle år siden den moderne fylkeskommunen oppsto i 1976. Under det fire år lange samværet med Telemark har det derimot vært rødgrønt styre under Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og med Rødt som støtteparti.

Høyre- og Frp-politikere fra Vestfold-delen av storfylket har vært frustrert over innskrenkninger i retten til fritt skolevalg, at private skolekantiner er erstattet med offentlige og at kollektivtransporten ikke lenger er skilt ut i et eget selskap, men gjort til en virksomhet i den fylkeskommunale forvaltningen. Med et borgerlig flertall kan vi vente oss en kursendring på disse områdene i «nye» Vestfold, men dette er ikke det viktigste den nye politiske ledelsen har å ta fatt i.

Ikke minst innenfor samferdsel er det store utfordringer som venter: Fylkeskommunen er den egentlige utbyggeren av den nye fastlandsforbindelsen fra Nøtterøy. Et kraftig styrket kollektivtilbud er en annen viktig del av Bypakke Tønsberg-regionen. Dessuten er det ekstremt viktig at fylkeskommunen bidrar til å skape et politisk trykk for utbygging av ny jernbane gjennom søndre Vestfold, en jernbane som for alvor kan ta opp konkurransen med bilen. Det er viktig både for klimaet, innbyggerne og næringslivet i fylket.

Gjennom flere tiår hadde Vestfold fylkeskommune og statsforvalteren et tett samarbeid med kommunene i fylket om å utvikle regionen og kjempe for felles interesser overfor statlige myndigheter. Dette samarbeidet har ikke fungert like bra etter sammenslåingen med Telemark, og var nok sterkt medvirkende til at samtlige Vestfold-kommuner gikk inn for å avvikle storfylket etter stortingsvalget i 2021. Noe av det første Anne Strømøy bør gjøre som ny fylkesordfører er nettopp å styrke partnerskapet med kommunene.