Da har SV og regjeringspartiene blitt enige om et budsjett som er bedre på rettferdig fordeling og miljø enn noen av de foregående. En lang prosess hvor siste del har vært forhandlinger for å få inn tilstrekkelig SV politikk, og man har kommet til en enighet.

Det er en enighet som vil gjøre mye for de mange, for vanlige folk ,og de som har tapt under usosiale kutt, og stadig mindre omfordelende skattepolitikk.

Listen over god politikk er lang, men jeg skal nøye meg med noen få her.

Velferdsstaten er noe vi alle er stolte av, Norge er et godt land for de aller fleste. Vi har over generasjoner bygget en i felleskap, reform for reform. Hver generasjon har bidratt med noe, og nå er det vår tur. De to viktigste velferdsreformene vi nå ser begynnelsen på er gratis SFO og tannhelsereform.

Ved at SFO på sikt blir gratis så slipper barn å avbryte leken, stå utenfor gjerdet eller gå hjem mens de andre går til aktiviteter. SV har kjempet for gratis SFO lenge, og er derfor fornøyde med at vi har fått inn en begynnelse med gratis halvdagsplass for 1 klasse.

Vi gjør tannbehandling billigere for flere sårbare grupper, og 50% avslag til de som er 21 og 22 år. Vi vet at mange unge velger bort tannbehandling fordi det er dyrt, så dette er en begynnelse. Men vi skal ikke gi oss der, og fortsette jobben med å gjøre tennene til en del av kroppen- også i helsevesenet.

Så har det vært mye fokus på feriepenger til permitterte, og med god drahjelp fra fagbevegelsen så har SV lykkes med å stoppe dette. Vi har sikret at det blir litt mer til ferie også for de som har betalt en stor pris under pandemien. Det er noe som betyr mye for mange, og som viser en solidaritet med de som kanskje fortsatt har det vanskelig økonomisk.

Til slutt må vi nevne de som sitter aller nederst ved bordet, de barna som vokser opp i familier med lav inntekt over tid. De barna som ikke går i bursdag fordi det ikke er penger til gave, ikke kan delta på fritidsaktiviteter eller må velge bort sosialt samvær i ungdomsgjengen. Når forsørger mottar sosialhjelp så avkortes den i mange kommuner med barnetrygden, slik at de som trenger den aller mest ikke får den. Dette stoppes nå, en viktig seier for familiene som strever mest.

SV er fornøyd med at vi har bidratt til et omfordelende budsjett, med god skattepolitikk, reversering av mange usosiale kutt og ikke minst en miljøpolitikk verden trenger. Vi er godt i gang, og skal fortsette kampen for de mange de neste fire årene også.