En nød og et rop tvinger seg frem fra mitt gamle morshjerte - et rop jeg ikke finner ord for. Derfor siterer jeg ordene som Moder Teresa sa da hun var i Norge for å motta fredsprisen i 1979:

«Abort er krig mor forsvarsløse barn. Hvordan kan det bli fred i verden, når mor fører krig mot sitt eget barn?»

Her kan en jo spørre: Hvor er far i denne krigen? Moder Teresa var en stemme for de stemmeløse. Nå trenger vi mange som står opp som henne, så ingen krig må nå disse små!