En burde ikke lenger bli overrasket over hva som kommer fra (eller til) NOAH. Nå får vi høre om planene om å starte et pilotprosjekt på Langøya for å utvinne salter fra flygeaske og annet farlig avfall. Og til alt overmål kan de stå klare til å gå i gang med fullskaladrift allerede i 2024.
Nå har NOAH drevet på Langøya på samme vis siden 2003, hele tiden har de sagt at deres metode er den eneste fornuftige og at de bruker best tilgjengelig teknologi.

I rapport etter rapport og uttalelser, både fra NOAH og Bellona, har det vært forsøk på latterliggjøring og nedsnakking av alle som har kommet med løsninger for gjenvinning av farlig avfall. Alle andres teknologi har vært for umoden, for ressurskrevende og bare luftslott. Ifølge NOAH ville det ta opptil ti år før brukbare alternativer kunne tas i bruk. Nettopp derfor har det vært så viktig at et nytt deponi står klart innen 2024 (les Dalen gruver i Brevik). Nå mener plutselig NOAH at de kan ha et konsept klart på bare 3–4 år. Utrolig hva de kan få til!

Har NOAH kommet på bedre tanker eller er det vikarierende motiver som ligger bak? Selvfølgelig har de skjønt at det lønner seg å få det til å se ut som de følger med i tiden, de er jo så 'miljøvennlige'. Så skal altså NOAH frakte masse farlig avfall inn til Herøya. Om 4 år skal de ha alt klart til fullskaladrift, altså ta imot farlig avfall fra hele Europa. Er det noen som har tenkt på all forurensning det vil medføre til både vann og luft? Skipene som frakter skitten inn til havna skal sikkert være hybriddrevne. Siden de blir så 'miljøvennlige' får vi vel se bort ifra faren for ulykker til havs i en sterkt trafikkert skipslei.

Jeg vet av erfaring at det er lite fruktbart å stille spørsmål til NOAH, så dette får bli retorisk: hvor har de tenkt å gjøre av alt avfallet som er 'ferdig behandlet' etter prosessen på Herøya? Det er nærliggende å tro at det da skal dumpes i Dalen gruver. Korriger meg om jeg tar feil.
At NOAH velger å ikke svare på spørsmålene i mitt forrige leserbrev (Tønsbergs Blad 30. sep.) gir meg ingen annen mulighet enn å trekke egne konklusjoner. Dette vil jeg påstå er nok et utspill for å få tillatelse til å bruke de etterlengtede gruvene. Tenk, det kan bli 20 arbeidsplasser for NOAH-ansatte på Herøya med alle ringvirkningene det kan gi! Jeg tror at for eksempel en kunne generere like mange arbeidsplasser, uten særlig grad av forurensning.

Har NOAH fortsatt ikke forstått at de ikke er populære i Grenland? Er dette noe som telemarkinger/vestfoldinger egentlig ønsker? Selskapet har brukt så mange løgner og ufine metoder for å nå sine mål, og det ser ikke ut for å ta slutt.
Har vi noen som helst tillit til Gjelsten, Hartmann, Solheim og co. eller til deres løpegutter og disipler?