Det har vært viktig for regjeringen og Høyre å etablere et eldreombud for å ivareta interessene til en gruppe av befolkningen som blir stadig større. Med økt levealder får vi en voksende befolkning som får behov for bistand og hjelp fra det offentlige.

Norge har minst ti ulike ombud som skal ta vare på oss innbyggere i alle livets situasjoner. Med opprettelsen av eldreombud vil denne fasen i livet bli ivaretatt på en enda bedre måte enn tidligere.

Det er viktig for oss i Høyre å styrke og fremme de eldres situasjon og likeverd, noe vi har vist gjennom en rekke stortingsmeldinger og handlingsplaner. Ikke minst gjennom kvalitetsreformen Leve hele livet som skal løfte kvaliteten ute i alle kommuner.

Det er godt å bo i Norge. Vi er privilegerte som får bo i et av verdens beste land som har en overflod av naturressurser som har gjort det mulig å utvikle velferdstjenester andre land misunner oss.
Det er likefullt en rekke utfordringer også i Norge, ikke minst for mindre grupper som kan falle utenfor ellers så gode systemer og tilbud. Flere befolkningsgrupper opplever at deres særskilte utfordringer blir større og vanskeligere med økt alder. Vi vet for eksempel at enkelte homofile og lesbiske går inn i skapene igjen når de kommer på sykehjem, og vi vet at demente samer og innvandrere mister det norske språket og går tilbake til sitt morsmål. Dette var bare to små eksempler som viser at det er behov for en uavhengig samfunnsrøst for eldre. Det er tross alt de små gruppene i samfunnet som først og fremst trenger en uavhengig samfunnsrøst. Vi andre kommer alltid til orde og får alltid oppmerksomhet om våre interesser.

Eldreombudet får en viktig oppgave hvor de blant annet skal arbeide for økt oppmerksomhet rundt eldres behov, være et talerør og en aktør som kan sette de eldres interesser på dagsorden. Ikke minst pådriverrollen til ombudet blir viktig. Eldreombudet får en viktig oppgave i å gjøre Norge til et enda bedre aldersvennlig samfunn.