Gå til sidens hovedinnhold

Et springbrett tilbake til arbeidslivet

I Vestfold må vi skape mer, og inkludere flere. De største forskjellene på folk i Vestfold er mellom dem som har jobb, og dem som ikke har jobb. Derfor må vi sørge for at alle har like muligheter til å lykkes.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten om ulikhet i samfunnet handler i dag alt for mye om skatt, og alt for lite om menneskene bak tallene. I Norge har vi heldigvis små forskjeller og høy tillit mellom folk.

En god skole og et åpent arbeidsmarked er de aller viktigste tiltakene for å gi flere en sjanse til å nå sine drømmer og ambisjoner, samt bidra til fellesskapet. Der venstresidens svar på ulikhet er å øke skattene, vil Høyre løse årsakene som ligger bak utenforskap.

Vi må begrense konsekvensene av fattigdom på kort sikt, og hjelpe flere inn i arbeid på lang sikt. Det å redusere effekten av ulikhet på kort sikt gjør vi blant annet gjennom tiltak som å styrke barnetrygden og innføre fritidskort for barn mellom seks og atten år. Vi har også gjort barnehagen billigere for familier med lav inntekt, støttet prosjekter med gratis skolefritidsordning, kulturtilbud og sommerferie for barn fra familier med lav inntekt.

Arbeid = mindre ulikhet

Samtidig har vi startet en omfattende inkluderingsdugnad i arbeidslivet og tidlig innsats i skolen. Det er arbeid, ikke trygd, som minsker ulikhet. Den største forskjellen i Vestfold er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Derfor er hovedprioriteten å hjelpe flere inn i jobb, kvalifisering og utdanning.

Så hvordan har det gått? Da Høyre tok over i 2013, fullførte rundt syv av ti elever videregående opplæring. Nå fullfører nesten åtte av ti, det går i riktig retning. Hvis man dropper ut av videregående skole, er det høyere sannsynlighet å havne utenfor senere i livet.

Samtidig vet vi at 85 prosent av veksten i antallet barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt siden 2006, har skjedd blant familier med innvandrerbakgrunn. Derfor har regjeringen lagt frem en ny integreringsstrategi for å inkludere innvandrere i små og store samfunn, og for å hjelpe dem inn i arbeidslivet. Jobb er viktig for god integrering.

Mindre skatt - økt velferd

Samtidig betaler folk flest nå mindre skatt. En vanlig familie betaler i år omtrent 14.000 kroner mindre i skatt enn de ville gjort med de rødgrønnes skatteopplegg fra 2013. Samlet har en familie siden da spart 66.000 kroner i skatt. Det betyr økt velferd for familiene. Vi har fjernet urettferdige skatter som arveavgiften, som rammet både vanlige folk og bedriftene hardt – og som blant annet SV krever gjeninnført.

Siden Høyre kom i regjering i 2013, har vi økt sykehusbudsjettene med 47 milliarder. Vi har fått 3000 flere ansatte i politiet. Norske elever lærer mer, er mer på skolen og får bedre karakterer. Helsekøene gikk ned nesten to uker, før pandemien. Vi har nesten doblet samferdselsbudsjettet, som betyr bedre veier, mer jernbane og mer kollektivtrafikk.

Fremover vil vi jobbe med å skape et trygt sikkerhetsnett som ikke fanger en, men som gir et springbrett tilbake i arbeidslivet. Derfor satser vi så tungt på skole og kunnskap hele livet. Derfor ønsker vi bedre helsetjenester og mer mangfold, så flere får et tilbud som klarer å hjelpe den enkelte til å lykkes.


Kommentarer til denne saken