Gå til sidens hovedinnhold

Et sterkt norsk Forsvar er konfliktdempende

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste ukene har Russland øvd et stort antall fly, skip og ubåter langs norskekysten. Øvelsen begynte i Østersjøen og på Kola, og hadde en form som tyder på at Russland trente på å hindre våre allierte å komme Norge til unnsetning. Enkelte kommentatorer unnskylder russerne og mener vi må forstå dem. Jeg mener den økte russiske aktiviteten i våre nærområder er et tydelig tegn på at vi må styrke Norges Forsvar!
I mange år etter den kalde krigen var det stabilitet mellom Russland og landene rundt. NATO reduserte det militære nærværet i Europa.
I 2008 invaderte Russland Georgia. Dette varslet en markert endring i russiske utenrikspolitikk.

I 2014 invaderte russiske styrker Krim, en republikk i Ukraina. Soldatene var ikke utrustet med nasjonalitetssymboler, avdelingsmerker eller distinksjoner, i strid med Genève-konvensjonen. Putin benektet i mange uker at soldatene var russiske, noe de selvfølgelig var, og noe han senere innrømte. Russland er fortsatt i krig med Ukraina.

Gjennom invasjonen viste Putin at Russland hadde senket terskelen for bruk av våpen. De demonstrerte også omfattende bruk av psykologiske operasjoner, elektronisk krigføring, fravær av respekt for internasjonale lover samt vilje til å gå til krig mot to av sine naboland.
Invasjonen i Ukraina førte til at NATO endret politikk, og medlemslandene begynte å gjenoppbygge Forsvaret. I fjor gjennomførte NATO øvelse Trident Juncture. Den strakte seg til Trøndelag, ca tusen kilometer fra Russland. Noen hevder at Russland hadde grunn til å føle seg truet, selv om de ble varslet om øvelsen lang tid i forveien.

Øvelsene Russland gjennomførte de siste ukene ble varslet bare et par dager i forveien, og den gikk tett inntil vår kyst. Denne forskjellen er det altså enkelte blant oss som mener vi skal forstå. Det blir også hevdet at NATO-medlemskapet vårt terger russerne. I april markerte vi at NATO har sikret vår fred og frihet i 70 år. NATO kommer til å være garantist for vår fred og frihet i mange år til, uansett hvor mye vi investerer i Forsvaret vårt.

Tre ganger i fjor og seks ganger hittil i år har russerne varslet at de vil drive med skarpskyting utenfor vår kyst. Dette er særdeles provoserende, selv om Russland følger internasjonale regler. Hvordan ville de reagert dersom våre fregatter hadde gjort det samme utenfor deres kyst?

Russland har plassert et missilsystem inntil vår grense. Rakettene med atomladninger er brudd med avtalen fra 1987, og er en åpenbar trussel for oss. Russland har økt sin flyaktivitet og de seiler stadig mer langs kysten vår. De gjennomfører flere provokasjoner mot Norge, som blant annet jamming av GPS-signaler. Dette er i realiteten elektronisk krigføring.

Jeg antar at russerne ønsker å sende en melding til norske myndigheter, men den elektroniske krigføringen er ikke bare til hinder for Forsvaret vårt. Den er også en trussel for sivil flytrafikk, og ikke minst ambulanseflygningene nordpå.

Jeg tror ikke Russland vil invadere Norge slik vi fryktet under den kalde krigen, med unntak om de vil iverksette bastionforsvaret sitt. Men Russland utgjør en åpenbar trussel mot oss i forhold til såkalt hybrid krigføring, slik vi så og fremdeles ser de gjør i Ukraina.

Norge har alltid balansert vår forsvars- og sikkerhetspolitikk mellom avskrekkelse og beroligelse. Vi har et naturlig behov for beskytte oss, men har som nærmeste nabo til Russland også et behov for et tillitsfullt forhold til dem. Dette har vi vist en rekke ganger, blant annet ved å informere dem over norsk forsvarsplanlegging og øvelser, gjennom selverklærte begrensninger som basepolitikk, atomvåpen og hvor i Norge våre allierte får lov til å øve. Russland har aldri gitt oss tilsvarende opplysninger eller båndlagt seg selv på lignende måter.

Etter nærmere 20 år med nedbygging av Forsvaret har vi langt på vei gjort oss avhengige av forsvarssamarbeidet i NATO. At vi fikk støtte av fire overvåkingsfly fra Canada og USA for å følge med på den russiske øvelsen, bekrefter det.

Det blir å snu alt på hodet å hevde at vi skal ta hensyn til russerne ved ikke å benytte oss av våre allierte. Det er tross alt Russland som demonstrerer seg som stormakt på vår bekostning. Det er vår plikt å følge med samt forsvare oss med de midlene som måtte være nødvendig.

Det er fort gjort å legge ned militære kapasiteter, men det tar mange år å bygge det opp igjen. Derfor er det viktig å ha et høyt trykk på moderniseringen av Forsvaret vårt. Jeg mener vi må stramme buen kraftig. Forsvaret ble rasert over en 20-års periode. Lagre med drivstoff, våpen og ammunisjon ble tømt, og kjøretøy ble nedslitt. Vi må øke bevilgningene til Forsvaret så snart som mulig slik at vi når 2%-målet samtlige medlemsland i NATO har satt innen 2024.

Et stort og viktig arbeide er gjort. Siden 2013 har forsvarsbudsjettene hatt en reell økning på om lag 30 prosent. Det har vokst fra 1,4% av BNP under de rød-grønne til 1,7%. Det er gjort store investeringer i viktig materiell, men det er fortsatt en lang vei å gå.
Vi kan ikke overlate forsvaret av landet vårt til andre stater. Norge må ha et Forsvar som har kapasiteter og nærvær som virker avskrekkende, samtidig som det tydelig markerer norsk suverenitet. Det beste ville vært om vi hadde stor nok kapasitet til å overvåke den russiske øvelsen selv. Det ville også blitt mindre provoserende ovenfor russerne. Derfor vil en oppbygging av vårt Forsvar være med på å holde konflikten i vårt nærområde nede.
 

Kommentarer til denne saken