Gå til sidens hovedinnhold

Et viktig valg for naturen - og menneskene

Naturmangfoldet og sivilisasjonen er truet. Politikerne må lytte til forskerne. Klima- og naturkrisen må ha første prioritet!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vitenskapelige klimapanelet kom i august med sin hovedrapport. FNs generalsekretær hadde et klart budskap: Alarmklokkene er øredøvende. Utslippene våre setter milliarder av mennesker i fare. Rapporten må bety et dødsbudskap for fossile brennstoffer, før de ødelegger planeten vår. Det må ikke bygges nye kullkraftverk etter 2021. Land bør også stanse leting etter og ny produksjon av fossilt brennstoff.

Sommeren har gitt oss eksempler på hva vi har i vente. En landsby i Canada satte ny varmerekord med 49,6 grader Celsius, nesten 5 grader høyere enn den tidligere rekorden for Canada. Dagen etter brant landsbyen ned til grunnen; i det uttørkede landskapet kunne skogbrannen herje fritt. Vi ser også i Sibir, Hellas og Tyrkia at høyere temperaturer gir mer tørke og mer omfattende skogbranner. Samtidig øker intensiteten og mengden i nedbøren når det faller regn. Vi får kraftigere og ikke minst overraskende, lokale flommer, som vi har sett eksempler på også i Norge.

Dette skjer altså lenge før vi har nådd 1,5 graders temperaturøkning, et mål som er satt for å unngå alvorlige konsekvenser av global oppvarming. Det er ikke slik at klimapanelet har overdrevet konsekvensene; snarere har de kanskje vært for forsiktige. For hver ny rapport har forskerne samlet mer kunnskap, og for hver ny rapport blir bildet tydeligere og situasjonen mer alvorlig.

FN har også satt ned et annet panel som har fått mindre oppmerksomhet – naturpanelet. De sier at en million arter er truet av utryddelse. Den viktigste negative faktoren til nå har på landjorda vært arealendringer på land – avskoging, industrielt jordbruk og utbygging av våtmarker. Til havs er det overutnytting av ressurser. Her hjemme har alarmen omsider gått for en nesten ødelagt Oslofjord. Husker du blåskjellene som fantes i mengder her en gang? Og at det var mulig å fiske kysttorsk? Fortsatt er det mulig å redde fjorden, dersom det er vilje til det. Men rundt om i verden er det mange områder som er enda verre stilt.

Rapportene til naturpanelet står ikke i motsetning til det klimapanelet sier, men de utvider perspektivet. Tiltak for å motvirke klimaendringer må ikke gjennomføres slik at de bidrar til å true naturmangfoldet. Da virker de mot sin hensikt. Vi trenger politikere som forstår dette, og som forstår at vi må handle raskt. Et problem er at noen oppfatter dette som et budskap fra noen «ekstreme» naturvernere. Men det er et budskap fra forskerne som har samlet menneskehetens beste kunnskap på området, formidlet av FNs generalsekretær. Politikerne som hittil har valgt å lukke øynene, må innse dette, og sende et samlet budskap til alle:

1. Hensynet til å ta vare på det sterkt truede naturmangfoldet må settes først, i alle sammenhenger.

2. Takten i å kutte klimagassutslipp må dramatisk opp, fra og med 2022.

3. Oljealderen i Norge må avsluttes. Enhver leting etter ny olje og gass er meningsløs, siden eventuelle funn ikke kan settes i produksjon dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer.

Nå må vi gripe muligheten: Vi kan hjelpe naturen ved å stemme på et natur- og miljøparti ved valget. Se Naturvernforbundets partiguide. Bruk stemmeretten din, vær med på å redde naturmangfoldet og en verden der vi alle kan leve godt!

Kommentarer til denne saken