Gå til sidens hovedinnhold

Ett år i Færder

23. oktober var det ett år siden jeg ble valgt til ordfører i Færder kommune. Politikk er et langsomt fag, og trender tar tid å snu. Etter ett år er det likevel tid for refleksjon.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den viktigste enkeltsaken for å sikre Færders fremtidige økonomi og for å trygge lokalsamfunn rundt om på øyene er å snu befolkningsnedgang til oppgang. I 2018 sank befolkningstallet i kommunen, og det medførte et tap i overføringer fra staten på i størrelsesorden 10 millioner kroner. I 2019 hadde vi en svak positiv utvikling, og i 2020 har Færder hatt en markant økning i befolkningen. I siste kvartal var det Færder som økte mest av de gamle Vestfold-kommunene.

Dette er veldig gledelig, og er det aller viktigste enkelttiltaket for å sikre en bærekraftig økonomi og demografi fremover. I tillegg til det direkte økonomiske tapet, vil en negativ befolkningsutvikling på lengre sikt medføre en «skjev» sammensetning av befolkningen. Eldre mennesker flytter sjelden, og en nedgang i befolkningen vil føre til relativt sett flere eldre og færre unge i kommunen. Det er derfor gledelig at det ser ut som at denne utviklingen er i ferd med å snu.

Men det hjelper lite å bygge nytt dersom enten de nye boligene, eller andre boliger i kommunen, blir kjøpt opp og brukt som sekundærboliger. Dette er negativt for kommunens skatteinntekter, det er negativt for det enkelte lokalsamfunnet, og det er veldig betenkelig med tanke på at Færder er en øykommune med et begrenset areal.

LES OGSÅ: Tone ønsker å snu 17. mai-toget: – Det vil bli både tryggere og hyggeligere

Vil utrede boplikt

Det blir meningsløst å argumentere for utbygging for å oppnå befolkningsøkning dersom vi ikke samtidig sørger for at det faktisk bor mennesker i husene hele året. For en tid tilbake la administrasjonen frem en oversikt over hvor i kommunen boliger benyttet som fritidsboliger lå. Det var skremmende, men ikke overraskende, å se at så å si alle fritidsboligene lå ved kyststripa.

Jeg våger den påstand at hvis vi ikke handler nå, vil det være mørke vinduer rundt hele kysten vår om 40 år. Vi bygget over 100 boenheter i Færder i 2018, og samtidig opplevde vi nedgang i befolkningen. Med dette som bakteppe kommer Arbeiderpartiet i Færder til å fremme forslag om utredning av boplikt i nær fremtid.

LES OGSÅ: Høy temperatur i møte hos brannvesenet - skal fortsatt holde styremøtene hemmelig

Fastlandsforbindelsen har vært diskutert i over 40 år. Arbeiderpartiet var svært tilfreds med valgt løsning Ramdal - Smørberg, men så kom jo «bomben» fra regjeringen med krav til kommunal egenandel. Dette kravet vil nærmest umuliggjøre en realisering av prosjektet dersom ikke staten jenker seg. Samferdselsdepartementet er nå i tenkeboksen, og i mellomtiden er hele prosessen med Bypakke Tønsberg satt på vent av kommunene Tønsberg og Færder samt fylkeskommunen.

Jeg håper og tror departementet og samferdselsministeren tar til fornuft, og at vi kan komme frem til en løsning som alle parter kan leve med. Vi er i en spesiell situasjon her i distriktet siden vår bypakke har vært planlagt veldig lenge. Staten endret spillereglene i «tolvte time» og det vil være en total fallitt dersom vi ikke klarer å lande noe denne gangen. Folk flest forventer at vi kommer frem til enighet.

LES OGSÅ: Ordførerfamilien ute av karantene: – Det var kjedelig, men helt normalt å legge om livet litt

Vekk med ulovlige stengsler

Stengsler i naturen, og særlig i strandsonen, er en viktig sak som det har vært mye fokus på. Arbeidet med å sørge for at ulovlige stengsler blir fjernet skal prioriteres. Det strider mot folks rettsfølelse at naturen blir privatisert og når vi slike saker blir meldt inn til oss så skal de taes alvorlig og behandles korrekt. Det sier seg selv at slikt arbeid krever ressurser. I en perfekt verden med bedre budsjetter, skulle vi prioritert området høyere.

Hvis vi ser bort fra øyene i skjærgården har Færder en kystlinje på ca. 200 km. Det er ikke gjennomført noen systematisk kartlegging av mulige ulovlige stengsler langs denne kystlinjen, og et slikt arbeid vil kreve mye ressurser. Vi undersøker muligheten for ekstern finansiering av et slikt prosjekt, men foreløpig arbeider administrasjonen med saker som innbyggere har meldt fra om.

LES OGSÅ: Ber kommuneansatte i Færder om å holde to meters avstand: – Vi må alle «holde ut»

I syv av mine tolv måneder som ordfører har landet vært i en pandemi. Det har vært en veldig spesiell situasjon, og de fleste av oss priser seg nok lykkelige for at vi bor her vi bor. Innbyggerne i Færder har vært flinke til å følge de reglene storsamfunnet har stilt. Det har ført til lave smittetall. Min oppfordring til alle er å fortsette å følge de råd som kommer fra myndighetene. De viktigste er fortsatt de som har blitt gjentatt til det kjedsommelige: Hold avstand. Vask hender ofte og grundig. Test deg hvis du har mistanke om at du er syk.

Kommentarer til denne saken