Årsaken til at noen mobber andre kan ikke forklares i en enkel vending. Men noe som kan føre til at noen mobber, er mindre gode rollemodeller. Og der har vi alle sammen et ansvar. Som politikere må vi være beviste på hvordan vi omtaler hverandre. Som foreldre må vi passe på hvordan vi snakker om naboen vår, eller kollegaen på jobben. Våre barn lærer våre holdninger og vår væremåte, og tar det med inn i sin hverdag.

LES OGSÅ: Renate (24) ble mobbet hele grunnskolen: – Frykten sitter fortsatt igjen


Når noen blir mobbet, får mange av oss stor omsorg for den som har blitt utsatt. Men når vi da snakker om den som en mobber, så la oss ikke havne i den andre grøfta og selv bli den som krenker. Den som mobber og familien må tas på alvor. Blir mobberen sett på som en plage, vil de kunne trekke seg tilbake og forsvare seg. Da blir det enda vanskeligere å komme fram til en løsning. Har man et barn som oppfører seg dårlig mot andre baren, skal man få hjelp til å endre adferd.

LES OGSÅ:

Uansett om man ser eller har barn som mobber eller blir mobbet, må vi som voksne tørre å bry oss. Det vil ofte være naturlig å henvende seg til skole eller barnehage. Men det er helt avgjørende at den som ønsker å varsle blir lyttet til, og ikke avvist med at dette vet vi om «så ikke bry deg». Tørr å ta kontakt med noen som kan hjelpe!

Skolen er der hvor barna våre oppholder seg store deler av dagen. Det er blant annet her de lærer seg sosiale ferdigheter. Skolen skal ikke bære ansvar for oppdragelse av barna våre alene, men være solide bidragsytere så vi lærer hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre på en ålreit måte. Og selv om noen skoler feiler, vet jeg at det gjøres mye grundig arbeid med å skape gode forhold mellom elevene.

LES OGSÅ: Tønsberg-ungdommen skal svare på hvordan de har det, og én ting gjør Birgitte bekymret: – Det er et alvorlig problem

Elevene tas med på råd

Etter opplæringsloven blir barna og de unge spurt om hvordan de har det. Hvert år blir det blant annet gjennomført en Elevundersøkelse på hver skole. Nye resultater for inneværende skoleår er nå lagt ut på nettet. Resultatene fra denne undersøkelsen vil skoleledelsen og vi politikere bruke aktivt. Hovedutvalget for Oppvekst og opplæring (UOO) i Tønsberg vil gjennomgå resultatene fra årets undersøkelse på vårt møte i mai. Alle skolene må få hjelp til å løse eventuelle utfordringer ut fra sitt særegne behov.

Blant mange gode tiltak for å forebygge mobbing, ble det i november i fjor arrangert elevrådskonferanse på Oseberg kulturhus i Tønsberg. Temaet var nettmobbing. Hvordan foregår dette, hvilke arenaer blir brukt, hvordan oppleves dette, hva kan skole og elever gjøre for å forebygge?

LES OGSÅ: Ellen er lei av at en så viktig sak ender opp som «bloggkrangel» mellom kjendiser: – Det er så mye mer enn det

Hver skole hadde jobbet med problematikken på forhånd, og elevrådene presenterte sine erfaringer på konferansen. Slike arrangementer skaper fokus på barn og unges hverdag. Uten denne kunnskapen dette gir, blir det vanskeligere å sette i verk de rette tiltakene.

Likevel vil ingen enkelttiltak få slutt på mobbing, utestengelse, krenkende adferd eller hva vi velger å kalle det. Mange vil nok si at det ikke er realistisk å få slutt på mobbing i samfunnet vårt. Likevel skal vi ikke akseptere at det forekommer. Vi må i fellesskap, hver dag gjøre en innsats for at hver enkelt av oss har det bra; i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen vår. Og vi politikere skal gjøre vårt, ved å ha et konstant fokus på hvordan det er å være barn og unge i kommunen vår.