Hjelmeng-utvalget har vurdert konkurranseforholdene mellom offentlige og private virksomheter etter at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, åpnet sak mot Norge. Hjelmengutvalgets flertall foreslår blant annet at det offentlige skal betale skatt og ha et krav om å gå med overskudd for en rekke tjenester.

I verste fall kan det føre til at viktige offentlige tjenester som skolefritidsordning, offentlige svømmehaller, kommunale kinoer, kulturskoleordninga, m.m. kan bli dyrere, dårligere eller falle bort som offentlige tjenester. Dersom skolefritidsordninga (SFO) blir regnet som «økonomisk aktivitet» vil prisen mer enn tredobles i følge KS, som har hatt økonomiske og juridiske eksperter til å vurdere forslagene. Ny pris kan bli over 10.000 kroner – i måneden. En tur i kommunens svømmehall på kveldstid kan bli dobbelt så dyr som i dag. KS og SV sier nei.

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til revidert tjenestedirektiv. Forslaget går ut på at byråd eller bystyrer må søke godkjenning 3 mnd. i forveien om man har tenkt å vedta f.eks. strammere regler for utleieboliger, nekte etablering av kjøpesentra, kreve strenge lønns- og arbeidsbetingelser ved oppdrag for kommunen eller tilbakeføre renhold i kommunal regi. Dersom EU-kommisjonen mener dette bryter med tjenestedirektivets forutsetninger om like konkurransevilkår, kan EU nekte et kommunestyre å gjennomføre vedtatt politikk. Det er hårreisende! Byrådet i Amsterdam har sendt ut appell om å stanse forslaget, og ber om støtte i hele Europa. De har SVs fulle støtte. Lokaldemokratiet og folkestyret i Norge og Europa må forsvares mot EUs høyrepolitikk.