I helgen fikk vi nyheten om at det poliske partiet Venstre på sitt Landsmøte valgte å gå inn for medlemskap i EU. Dette til tross for at partiets nestleder, Sveinung Rotevatn, uttaler at han mener det ikke skal avholde folkeavstemming nå fordi folket er imot medlemskap. Hva er det som gjør at politikere tror de vet best, er det slik at kapital overskygger alt hva den vanlige borger måtte mene og at de velferdsgodene vi har bygget opp skal rives ned gjennom en hurtig høyrevri, mens Erna og minipartiene bestemmer, og med Arbeiderpartiets velsignelse?

I tillegg til dette går Statsministeren ut og erklærer at EU skal kunne umyndiggjøre den norske regjerings vedtak ved å erklære disse som ugyldige. Spørsmålet er vel da om vi i det hele tatt trenger en regjering i Norge, da vi allikevel blir å måtte innrette oss etter EU standard på alle felt. Alle våre 3-parts samarbeider som har hatt så stor suksess blir umulig å følge opp og økonomi og storkapital vil bli dagens agenda. Den vanlige lønnsmottaker må innfinne seg med å følge lønns og arbeidsvilkår som herrene og damene i Brussel bestemmer. Startminister Erna Solberg ligner mer og mer på Ironlady, Margareth Thatcher, noe som jeg vet han tar som ett kompliment.

Hva er det som foregår i landet vårt, er det slik at en lite maktelite skal overkjøre folkets mening og at dette skjer i full åpenhet? Det er jo det som betegner enevelde, eller diktaturstater. Det viser også en uforklarlig forakt for velgerne. Dersom de ønsker at Norge skal inn i EU må de foreta en folkeavstemming og den burde avholdes samtidig med neste høsts stortingsvalg.

At de politikere som er satt til å ivareta borgernes interesser går imot de samme borgeres meninger viser en forakt for velgerne uten sidestykke i Norge siden eneveldet, kanskje bortsett fra i april 1940.