Vi vet at det er kvinner som blir hardest rammet av kriser, og flyktningkrisa er intet unntak. Etter at Moria-leiren brant ned ble litt over 7000 flyktninger flyttet til den midlertidige leiren Kara Tepe. I leiren er det ulevelige forhold. Det er ikke dusjer i leiren. Kulturelt kan mennene vaske seg i underbuksa i havet, mens kvinnene ikke kan det, som har ført til at flere av kvinnene ikke har fått dusjet siden Moria-leiren brant ned i september. Dette har også ført til en skabb-epidemi, som det er umulig å bli kvitt uten mulighet til å vaske seg. Det er også alt for få toaletter, og de vaskes sjelden. Dette er uverdige forhold å leve under.

I tillegg er forholdene i flyktningleire ofte farligere for kvinner. I mange av leirene ble kvinner oppfordret til å ikke gå ute etter klokka 22.00, og å ikke gå alene i leirene.

EUs politikk gjør også kvinner mer sårbare for menneskehandel. Ved at EU gjør veien til Europa så vanskelig som mulig, må mange flyktninger smugles over grenser og over havet, og ofte må de betale med sex for reisene, få et sted å sove eller tilgang på mat. Mange får også løfter om trygghet i Europa, men blir i stedet tvunget inn i prostitusjon. EU har også avtaler med Libya om at de skal holde tilbake flyktninger. Her kan mennesker bli solgt på svartemarkedet som slaver for så lite som 2000 norske kroner.

Dette er villet politikk fra EU sin side. EU ønsker at færrest mulig flyktninger skal komme til Europa, og har derfor gjort det vanskeligst mulig. Dublin-avtalen sier at alle flyktninger skal få asylsøknaden sin behandlet i det første EU-landet de kommer til. Dette har skapt det voldsomme presset på Hellas. Samtidig som EU gir ansvaret for flyktningene til Hellas bevilger de for lite penger, og gir for lite hjelp. Dermed blir forholdene i flyktningleirene inhumane. Dette systemet gjør også at behandlingen av asylsøknader tar alt for lang tid, som forlenger perioden flyktningene sitter i leirene.

EUs politikk gjør livene til kvinner på flukt enda verre enn de i utgangspunktet er. På denne kvinnedagen ønsker vi å gi oppmerksomhet til alle verdens kvinner, men spesielt de som nå er på flukt. De kanskje mest sårbare av oss alle.