Helt fra desember 2020 har Fagforbundet hatt ei arbeidsgruppe i gang som skal gruble fram ei vurdering av kontingentelementene i forbundet. Denna vurderinga foreligger nå, altså det vil si den blei lagt fram til høring fra april 2021 og til presentasjon og diskusjon rundt i de lokale foreningene. Ikke veldig overraskende er vurderinga bifalt hos de yrkesaktive. Det er jo deilig å få litt mindre å betale på når dissa heftige strømregningene vælver over vårs uten styring av ansvarlige myndigheter både før og nå.

For å styrke konkuransen med andre fagforbund, vil man redusere kontingenten for de yrkesaktive fra 1.45% til 1.25%. Det er bare en veldig viktig hake ved detta: For å oppnå en reduksjon for de yrkesaktive, må noen betale for det. Fagforbundet er livredde for at det skal bli for mange pensjonister som får for mye, derfor skal kontingenten for dissa økes fra kr 950 pr. år og til kr. 1500 pr. år. Det er inga lita økning i et forbund som slår seg på brøstet med følgende slagord: Omsorg, samhold og solidaritet!

I sin egenreklame ønsker arbeiderbevegelsen å framstå som en forkjemper for «de nederst ved bordet». I Fagforbundet er det mange som sitter nederst ved bordet, altså folk i lavtlønte yrker og de blir neppe mer høytlønte som pensjonister heller. Når vi nå har ei regjering som bokstavelig talt er utgått fra arbeiderbevegelsen og som lar kraftkapitalen uhemma forsyne seg av våre lønninger og pensjoner, er det mildt sagt umusikalsk å kreve enda mer av sine eldre medlemmer.

Fagforbundet i Norge er et rikt forbund. Med en egenkapital på 1.6 milliarder, et konfliktfond på 700 millioner og fondsmidler som beregnes til 600 millioner pluss en betydelig boligmasse, er det ikke ei forening som ligger på sotteseng! I høringsforslaget er det ingen ting som tyder på at man vil se på mengden av sekretærer, ledere og mellomledere, ei heller på lederlønninger som ligger skyhøyt over vanlige medlemmers. Detta minner om private bedrifters måte å redusere kostnader på: Man begynner nederst på gølvet og slutter nederst på gølvet! Det er derfor med all mulig god grunn jeg fjerner spørsmålstegnet i spørsmålet i toppen og skriver: Fagforbundet - i utakt med seg sjøl.

Fagforbundet trenger ikke bli overraska over at aktive, eldre medlemmer vil forsvinne fra forbundet hvis detta forslaget blir banka igjennom på landsmøte seinere i år.

Ole Kristian Pettersen