Det blir påstått at antropogent CO2 utløser en tilleggsvarme som er global i sin utstrekning.

* Virkningen er upresist beskrevet idet temperaturen kan måles på mange forskjellige måter.

* Samtidig finnes det knapt noen enkel måling som bare registrerer den globale antropogene CO2.

For å etterprøve denne påstanden er det nødvendige å vurdere den globale temperaturens utvikling mot en tilsvarende utvikling av samlet CO2.

En slik etterprøving er gjennomført ved hjelp av omfattende serier av offisielt anerkjente målinger både av temperatur og CO2-måling. Disse er begrenset til de siste 30 år i 2012, men beregninger som fortas i 2021 gir samme resultat.

* Temperaturmålingen er fordelt på de tre globale områder: a) Havoverflaten, b) Troposfæren og c) Fast mark.

* CO2-målingen d), representerte en kombinasjon av d1) naturlig og d2) antropogent CO2

Hver serie av målinger er behandlet matematisk med sikte på å provosere frem endringer i hver signaltype med en beste presisjon i tidssammenheng. Det er først når slik endringer foreligger grafisk at omfanget av rekkefølge kan granskes. I utgangspunktet var det ingen selvfølge hvilket resultat som kunne oppnås selv om det forelå en påstand om rekkefølge.

Når det grafiske resultatet endelig forelå var det nødvendig også å glatte grafikken slik at egenskapen kom tilstrekkelig tydelig frem.

Det viste seg da at de 4 forskjellige målingene var bundet til et sekvensielt forløp der dette var innledet av a), etterfulgt av c) og deretter av b) i et korttidsperspektiv mens det tok mange måneder før d) endret seg. Dette var samtidig et sekvensielt forløp som var konsistent og repetitivt over hele perioden på 30 år.

Den sekvensielle rekkefølgen for temperatur og CO2er herved bestemt ved at temperaturen kommer først, og deretter følger CO2.

Grafikken forteller at utviklingen av CO2, uansett kategori, er et resultat av en årsak som ligger i havoverflaten, temperaturen. Dette er publisert internasjonalt allerede i 2012, er bekreftet i 2020 av en uavhengig studie og står uimotsagt.