Flere partier har tatt til orde for at vi bør privatisere/konkurranseutsette en større del av kommunenes helsetjenester. For meg er det ikke viktigst hvem som tilbyr tjenestene, men hvordan vi får best mulig tjenester ut av de midlene vi har til rådighet. Jeg tror at de aller fleste innen helsevesenet – uavhengig av om de er private eller offentlige – gjør alt de kan for å yte så gode tjenester som mulig. Jeg vet også at vi kan finne eksempler på god og dårlig praksis, både i det private og offentlige.

Min skeptisk mot å privatisere de helsetjenestene som i dag er offentlige skyldes derfor ikke mistro mot dyktige private aktører. Skepsisen skyldes ganske enkelt at jeg ikke kan finne noe kunnskapsgrunnlag som tilser at vi får bedre tjenester gjennom mer konkurranseutsetting.

LES OGSÅ: Høyres ideologiske korstog

Ingenting å spare

Jeg vil her peke på fire argumenter for å videreføre offentlige tjenester. For det første så er det uansett det offentlige som betaler for tjenestene, uavhengig av hvem som tilbyr de. Hvis vi skal privatisere en tjeneste, slutter kommunen å tilby den, for så å betale noen andre for å gjøre den samme jobben. Når vi vet at det aller meste av kostnadene til helsetjenester går til lønn og pensjon til ansatte, er det vanskelig å se at dette vil gi noen økonomisk gevinst.

LES OGSÅ: Tønsberg trenger mer enn bare teorier om læring. Vi trenger handling.

Hvis en annen aktør skal tilby billigere tjenester må det eventuelt være gjennom lavere bemanning eller dårligere vilkår for de ansatte, og vi ønsker ingen av delene. Jeg kan heller ikke se at våre dyktige helsearbeidere vil gjøre jobben på en annen eller bedre måte hvis de bytter arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Da hjemmehjelpen ble kommunal ble det rabalder, nå vil Høyre-Frank reversere alt

Konkurranseutsetting kan også medføre stor usikkerhet for tjenestemottakere, pårørende og de ansatte. Når prosessen er i gang vet en ikke lengre hvem som skal jobbe der og hvordan tilbudet blir. Kommunene jobber hele tiden for å sikre best mulig kompetanse innen helsetjenestene. Ved konkurranseutsetting og mer usikkerhet risikerer vi at kommunen mister dyktige fagfolk.

Et tredje argument er at konkurranseutsetting medfører mer byråkrati. Kommunene må blant annet ha folk til å skrive konkurransegrunnlag og gjennomføre anbudskonkurranser, samt til oppfølging og tilsyn underveis. Jeg mener det er bedre at alle midlene går til direkte tjenesteyting.

LES OGSÅ: Slik håper Høyre å vinne tilbake makten: – En mykere politikk

Lytte til de ansatte

Et siste argument er de ansattes synspunkter. Jeg snakker mye både med enkeltansatte og de ansattes organisasjoner, og så langt har jeg ikke hørt noen som tar til orde for større grad av konkurranseutsetting. Jeg tror det er viktig at vi lytter til de som kjenner arbeidshverdagen best. Min mening er derfor at vi ikke får bedre tjenester av å betale de pengene som vi i dag bruker på helsetjenester til private aktører, for at de skal drive de samme helsetjenestene.

Selv om jeg mener at veldig mye er bra i kommunenes helsetjenester, er jeg allikevel ikke i tvil om at vi på mange områder kan og må bli bedre. Jeg tror imidlertid ikke at privatisering/konkurranseutsetting er løsningen.

LES OGSÅ: Politikerne snudde i sykehjemssaken: – Dette var moro

Mitt ønske er heller at vi skal samarbeide om å bygge mer kompetanse og styrke de tilbudene som vi har i dag. For meg handler ikke dette om ideologi, men om å få mest mulig velferd ut av hver offentlig krone.