Får tre millioner til elektrisk «Ole IV», men ny ferje koster mye mer enn det

POPULÆR STREKNING: Ferjestrekningen mellom Husøy og Husvik er en populær snarvei.

POPULÆR STREKNING: Ferjestrekningen mellom Husøy og Husvik er en populær snarvei. Foto:

Tønsberg får millionstøtte til å kjøpe en elektrisk ferje som kan trafikkere strekningen mellom Husvik og Husøy, men det er ikke sikkert kommunen har råd til ny ferje likevel.

DEL

En elektrisk ferje vil nemlig bli betydelig dyrere – kommunen anslår at den vil koste 14 millioner kroner.

En elektrisk ferje vil også være vesentlig dyrere å drive enn dagens ferje. I dag koster det rundt 600.000 kroner i året å drive «Ole III», mens en elektrisk ferje vil ha driftskostnader på cirka tre millioner kroner.

Bestemmes i høst

Det er miljødirektoratet som har gitt kommunen et tilskudd på tre millioner kroner til å kjøpe en el-ferje som skal settes i trafikk mellom Husvik og Husøy. Saken skal behandles av kommunestyret i høst.

I vinter søkte kommunen om støtte fra Klimasats, en tilskuddsordning under Miljødirektoratet som skal underbygge klimavennlige satsinger i kommunen. Tirsdag fikk kommunen melding om at den vil motta et tilskudd på tre millioner kroner dersom politikerne prioriterer å bytte ut dagens «Ole III» med en ny, elektrisk «Ole IV».

– Dette er veldig hyggelig, sier kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester, Jan Eide til kommunens egne nettsider.

– Dagens ferje er en gammel, dieseldrevet båt, og direktoratet ser verdien av å bytte den ut med en ny, elektrisk ferje. Tilskuddet på tre millioner kroner vil komme godt med dersom kommunen beslutter å gjennomføre en slik investering, sier Eide.

Ingen garanti

Eide understreker at det lovede tilskuddet fra staten ikke er noen garanti for at det blir elektrisk ferje mellom Husvik og Husøy.

– Kommunen står i en krevende økonomisk situasjon, og vi er i gang med et omfattende, økonomisk omstillingsarbeid. Vi har satt i gang et prosjekt som heter «Handlingsrom 2024», og er i ferd med å utarbeide en omstillingsplan med en rekke konkrete innsparingstiltak. Politikerne vil få denne planen til politisk behandling i september, og da blir det opp til dem å foreta sine prioriteringer, sier han.

Han kan ikke garantere at verken «Ole III» eller «Ole IV» går fri når sparekniven tas i bruk.

– Nå er vi i en situasjon der vi snur hver stein, og jeg kan ikke forskuttere den politiske behandlingen. Men hvis kommunestyret ønsker å prioritere ny el-ferje, er vi klare til å gå ut med anbud for anskaffelse allerede i høst, sier Eide.

Uten skipper etter hvert

Eide sier planen på sikt er å gjøre ferjen autonom, altså at den kan være i drift uten bemanning.

– Men dette vil ligge et godt stykke frem i tid. Hvis vi skaffer oss en el-ferje nå, vil det være snakk om en bemannet løsning, sier han.

Artikkeltags