Færder Ap dropper medlemsmøte om Hjemseng Brygge

Dermed står medlemmene i kommunestyret fortsatt fritt til å stemme det de vil.