Gå til sidens hovedinnhold

Færder Ap svikter sitt verdigrunnlag

Færder kommune er en av svært få kommuner i Norge som ikke har eiendomsskatt - de fleste av disse kommunene har andre inntektskilder.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor i all verden skal det være så stor motstand mot å innføre eiendomsskatt som kan sikre innbyggerne i Færder kommunal tjenestekvalitet som kommunens innbyggere fortjener og som blir lagt merke til og derved virke tiltrekkende mht bosetting.

Arbeiderpartiets skattepolitikk er ifølge partiprogrammet basert på at skattene skal være rettferdige og omfordelende. Det betyr intet mindre enn at de med sterkest rygg skal bære den tyngste børa, og at de som har mest skal tåle at de som sitter nederst ved bordet skal ha rett til et anstendig og verdig liv.

Det er hevet over tvil at de økonomiske forskjellene i Norge har økt over lengre tid. Samtidig har Færder kommunes økonomi blitt stadig mer anstrengt, barnefattigdommen øker og kommunen har i mange år gjennomført omfattende rasjonalisering og effektivisering der de som jobber i kommunen jobber og løper mer enn noen gang og enn godt er for å tilfredsstille egne og overordnedes krav til produktivitet.

Dette skjer i en situasjon der kommunestyret ikke evner å ta skikkelig tak i utfordringen med budsjettmessig underskudd i hundremillionerklassen, men der politikere roper på mer rasjonalisering og effektivisering, kutter tilskudd, reduserer antall ansatte i skoler og barnehager, innfører større og nye avgifter og ikke levner godt skolerte kommuneansatte særlig omtanke om disse er presset mer enn godt er allerede.

Da er det mildt sagt forstemmende å være vitne til at også Arbeiderpartiet lokalt med ordføreren i spissen er med på dette reset og nekter å innføre eiendomsskatt med den spinkle begrunnelse at lokalpartiet har gått til valg på å ikke innføre eiendomsskatt.

Partiet hadde stått seg på og oppnådd mer respekt, på tross av valgløfte, om det hadde gått inn for en sosialt innrettet og moderat eiendomsskatt.

Drøy kost

Det er drøy kost å høre Arbeiderpartiets talsperson, som i nominasjonsprosessen før sist kommunevalg hadde lest nøye Arbeiderpartis program og blitt overbevist om at det han leste stemte svært godt med hans verdigrunnlag og indre overbevisning, og derfor meldte seg inn i partiet, bramfri proklamere fra kommunestyrets talerstol i budsjettdebatten at han og partigruppa fortsatt går imot innføring av eiendomsskatt i den hensikt å saldere budsjettet uten rasering av pleie- og omsorgssektoren, barnehagesektoren og skolesektoren.

Det mangler ikke på godt begrunnede protestaksjoner vedr innsparingsforslag i skole- og barnehagesektoren mens slike innsparinger i helse- og omsorgsektoren skjer litt mer i det stille siden brukerne og deres pårørende i denne sektoren sjelden eller aldri tar til motmæle i frykt for ubehagelige reaksjoner eller å bli misforstått som klage på personalet eller deres ledere.

Det er uforståelig at Arbeiderpartiet lokalt er mer høyreorientert enn tro mot eget verdisyn og partiprogram når man lokalt går imot innføring av eiendomsskatt med en sosial profil for å unngå uunngåelig standardreduserende tiltak i den kommunale tjenesteytingen. Slik politikk vil nødvendigvis virke avskrekkende for dem som vurderer å flytte til kommunen og da særlig barnefamilier som vil redusere forgubbingen i kommunen hvilket er en erklært tverrpolitisk målsetting. Å ikke innføre eiendomsskatt vil forsterke dette problemet, populært kalt Florida-syndromet.

Skiller seg ut

Færder kommune er en av svært få kommuner i Norge som ikke har eiendomsskatt - de fleste av disse kommunene har andre inntektskilder, herunder konsesjonsinntekter (vannkraft oa) som Færder ikke har. Spørsmålet er derfor hvorfor i all verden det skal være så stor motstand mot å innføre eiendomsskatt som kan sikre innbyggerne i Færder kommunal tjenestekvalitet som innbyggere fortjener og som blir lagt merke til og derved virke tiltrekkende mht bosetting.

Det er nok av uløste oppgaver i så måte når kommunen ikke har råd til å utbedre eller bygge ny ungdomsskole på Tjøme der denne skolen er nedslitt og uegnet som moderne undervisningsbygg. Det synes heller ikke å være midler til en høyst nødvendig sentrums-utvikling på Tjøme til fordel for befolkningen der og som middel for å stimulere tilflytting.

Jeg savner fremoverlente politikere som tar sitt samfunnsansvar på alvor til fordel for kommunens innbyggere mer enn å ta hensyn til egen økonomi og hyttegjester med landets mest verdifulle landsteder. Dette finner jeg uverdig.


Kommentarer til denne saken