Gå til sidens hovedinnhold

Færder-foreldre: Ikke kutt i tilbudene til barn og unge!

FUB Færder (Foreldreutvalget for barnehager i Færder kommune) reagerer på de foreslåtte kuttene i økonomiplan og budsjett 2021-2024 for Færder kommune.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi mener at man må se på alle andre løsninger enn å kutte i budsjettposter som vil gi et dårligere tilbud og dårligere oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen.

Å investere i barndommen til barna i kommunen og prioritere tidlig innsats i barnehagen gir langsiktig avkastning. Det gjør at man kan slippe høyere utgifter senere ved at barna har det bra og får den hjelpen de har behov for tidligst mulig.

LES OGSÅ: Anders (Frp) langer ut mot Arbeiderpartiet: – Virker som om de har fullstendig berøringsangst

Å redusere tilbudet til barn og unge kan på papiret gi økonomisk innsparing på kort sikt, men man kan risikere å måtte betale dyrere for innsparingen senere ved at vansker hos barna først blir tatt tak i når de krever mer omfattende tiltak. Noen barn vil få en dårligere hverdag når tilbudet svekkes.

Det er foreslått å spare penger ved å holde feriestengt i fire uker i stedet for tre i kommunale barnehager og SFO. Det er allerede feriestengt jul og påske. I og med at arbeidstakere har fem uker ferie i året, vil dette medføre utfordringer for mange familier. Ikke minst for aleneforeldre uten god tilgang på barnevakt, men også for familier der begge foreldre er i full jobb - som ikke får tatt ferie sammen.

LES OGSÅ: Formannskapet økte underskuddet med én million. Tom (H) er bekymret: – Vi må bruke mindre penger

SFO-kutt

I tillegg reagerer vi på den foreslåtte reduksjonen i bemanning på SFO (fra 19,2 til 20,3 barn per voksen). Dette kan høres ut som en liten reduksjon, men i SFO er det allerede tynt bemannet med voksne per barn. En ytterligere reduksjon vil medføre et svekket og mindre attraktivt tilbud for barna.

LES OGSÅ: Politikerne var samstemte: – Kommer til å måtte fatte vedtak som ikke er populære

Som vi har kommentert i et tidligere leserinnlegg i TB (24.11.20) er det også planlagt økonomisk effektivisering av barnehagesektoren ved å erstatte tre små barnehager med en stor erstatningsbarnehage med minst 220 barn. Dette vil svekke mangfoldet i barnehagetilbudet og muligheten til å få gå i barnehage der man bor. Barnas beste synes å være uteglemt i dette forslaget.

Færder kommune ønsker tilflytting av barnefamilier. De nevnte kuttforslagene i budsjettet øker heller sannsynligheten for det motsatte.

Kommentarer til denne saken