I brev fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodes Færder kommune å bosette 16 flyktninger i 2021. Saken var i første omgang til behandling i Hovedutvalg for Helse den 27. januar. Der ville et samlet utvalg, med unntak av FrP, at Færder ikke bare skulle ta imot de 16 som er tildelt oss, men også at vi kunne ta imot 25 mennesker til dersom det skulle bli nødvendig.

Dette ble vedtatt i gårsdagens kommunestyremøte, igjen mot FrPs 4 stemmer. Som vanlig prøvde Frp å bruke dårlig økonomi som unnskyldning for deres usolidariske politikk.

I Norge lever vi i et velferdssamfunn med god kapasitet for å ta imot flyktninger. Alle flyktninger er i en sårbar situasjon og det er vårt ansvar som medmennesker å hjelpe. Her i Tønsberg og Færder er det plass, og ressurser nok til å ta imot flere enn de IMDi anmoder oss til.

Færder FrP påstår at vi ikke har plass til å ta imot én eneste flyktning. Det er usolidarisk og viser hvor lite medmenneskelighet de har. Men dette kommer ikke som et sjokk når FrPs leder, Siv Jensen, sier at det er greit å være nasjonalkonservativ i FrP på politisk kvarter.

Vi er skuffa, men dessverre ikke overrasket over forslaget fra FrP. Rundt om i landet er det asylmottak fylt med mennesker – og det at Færder ikke skal ta sin del av dugnaden er helt urimelig. Vi gleder oss til å ønske kommunens nye innbyggere velkommen.