Gå til sidens hovedinnhold

Færder gir ikke oss funksjonshemmede assistansen vi har rett på

Først krevde kommunen at funksjonshemmede måtte avklare med administrasjonen om å få reise ut av Færder.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet er så langt det eneste partiet i Færder kommune som har forsøkt å hindre at Færder kommune skal ta bunnplasseringen i BPA-Norge. Er ordføreren, de andre partiene og administrasjonen mer opptatt av prinsipprytteri enn levekårene for funksjonshemmede som bor i kommunen?

Med Borgerstyrt Personlig Assistanse, BPA, kan funksjonshemmede ta styring over eget liv og delta på alle samfunnets arenaer. Før Nøtterøy og Tjøme ble til Færder kommune, hadde Nøtterøy en av de aller beste BPA ordningene i Norge. Det var derfor store forventninger til utlysningen av ny konkurranse for kvalifisering av de som skal tilby BPA i Færder kommune i november.

Les også

Tusenvis av barn skal testes før skolestart

Men vi ble overrasket og skuffet da vi leste konkurransegrunnlaget. Først krevde kommunen at funksjonshemmede måtte avklare med administrasjonen om å få reise ut av kommunen. Da vi konfronterte kommunen med dette kravet, innså de at de hadde vært for strenge. Ja, makan. Det skulle tatt seg ut om alle innbyggerne i Færder måtte søke kommunen om få krysse kanalbrua inn til Tønsberg. Det ville blitt ramaskrik, toppsak på Dagsrevyen og fakkeltog og protester selvsagt.

Uloba – Independent Living Norge, som er en ideell organisasjon, krevde forandring. En slik reisebegrensning er et klart brudd på grunnlovfestede rettigheter i Norge. Det ville vært et klart brudd på menneskerettighetene for enhver norsk borger.

Les også

Vil rive verneverdig hus på Teie: – Jeg kan forstå hvorfor de ønsker å gjøre det

Administrasjonen lovet bedring og endret reiseklausulen. Endringen ble til at funksjonshemmede måtte avklare med kommunen dersom de skulle reise ut av Norge. Uloba var raskt på banen igjen: Dette er også grov inngripen i folks liv og et brudd på menneskerettighetene. Hverken funksjonshemmede eller andre kan nektes å reise på en handletur til Strømstad. Men det kommer mer.

Ett av grunnprinsippene for BPA er at tjenestemottaker (arbeidsleder) selv skal få velge sine assistenter. Arbeidslederen bestemmer hvem som skal gi assistansen, hva slags assistanse det skal handle om, hvor assistansen skal gis og når assistansen skal utøves. Å selv få bestemme hvem som skal assistere deg, er en menneskerett. Ville ordføreren i Færder funnet seg i at helt ukjente mennesker skulle komme hjem til ham, kle han naken, såpe han på ryggen og dusje ham ren? Ordføreren ville protestert, garantert.

Les også

Martine (25) roper varsku: – Resultatet kan bli spøkelsesby

I den utlyste BPA-kontrakten i Færder var det et krav om at leverandørene skulle være tilknyttet et bemanningsbyrå i tilfelle assistenter ble syke og ikke kunne gå på jobb. Det er vi som er funksjonshemmede som er arbeidsledere og ivaretar arbeidsgiverrollen sammen med de vi velger som tilretteleggere. Ingen andre norske kommuner har stilt et likelydende krav.

På toppen av dette har Færder kommune inntatt posisjonen som BPA First Price kommune. Færder har landets laveste timepris. Du må gjerne tenke at her har Færder kommune vært smarte, de gjør det på billigst mulige måte. Poenget er at det ikke er mulig å levere kvalitet for timeprisen på 400 kroner. Når kommuneledelsen i kommunestyret sier at de har avstemt prisen med kommune-Norge, så er det bløff. Snittprisen for BPA i Norge er 450 kroner i dag. Hvorfor tror du Oslo kommune har en timepris på 446 kroner? Hvorfor tror du Bømlo kommune har timepris på 451 kroner? Hvorfor er timeprisen i Arendal 453 kroner timen? Hvorfor er timeprisen i Bergen 476 kroner? Fordi disse timeprisene forteller noe om ønsket levert standard. Det handler om kvalitet. Det samme gjenspeiler timeprisen.

Hvordan skulle så Færder kommune finne frem til de seks leverandørene de skulle velge? Jo, ved loddtrekning. Dette forklarte administrasjonen med at dette er helt vanlig i kommune-Norge. Også det er en bløff. Uloba innførte BPA til Norge for 30 år siden. Vi har kontrakt med 160 norske kommuner. Ingen av disse kommunene har benyttet loddtrekning.

Uloba krevde tre ganger at Færder kommune skulle trekke utlysningen, gjøre endringer til det bedre og deretter lyse ut igjen. Hovedorganisasjonen Virke hadde et møte med administrasjonen i Færder. Fra dette møtet foreligger det et referat. I referatet står at kommunen vil gjøre vesentlige endringer, men disse endringene ble aldri gjennomført innen tidsfristen 6. desember kl 12. Dermed står vi tilbake med en av de mest kontroversielle BPA kontraktene i Norge. Det var altså viktigere for administrasjonen å ri sine prinsipper, med åpne øyne gjøre brudd på menneskerettighetene, i stedet for å redigere kontrakten til beste for funksjonshemmede i Færder.

Hvor var politikerne i Færder? De ble holdt løpende orientert og utfordret til å engasjere seg. Bare Senterpartiet gjorde et forsøk på å bedre levekårene, forbedre kvaliteten på tjenesten, unngå brudd på menneskerettighetene. De andre partiene satt musestille i kommunestyresalen.

Fortsatt kan politikerne gripe inn og kreve denne anskaffelsen annullert. Men vil det skje?

Kommentarer til denne saken