I hele sommer har vi sett oppslag om at politiet bøtelegger vannscooter-førere som kjører i eller gjennom Færder Nasjonalpark, noe som ifølge Nasjonalparkforskriftens § 6.2a er totalforbudt. Det er bare en ganske stor hake ved dette såkalte totalforbudet. Ifølge norske myndigheter er en vannscooter definert som båt, og man kan ikke ifølge EU/EØS / ESA diskriminere mellom forskjellige typer båter, og ha forskjellige regler for disse.

I forskriftene til Færder Nasjonalpark prøver man å hjemle dette forbudet i «Naturmangfoldloven» i hhv. § 34, 35 og 62.. Det er bare et problem = ikke i noen av disse tre paragrafene står det ETT ord om vannscooter, og enhver forskrift MÅ være hjemlet i en lov vedtatt av Stortinget.

Selvfølgelig skal båter og vannscootere følge stedlige fartsgrenser, men jeg tror absolutt ikke dette særegne «vannscooter-forbudet» ville holdt i en rettssak.

Derfor bør Færder kommune snarest droppe dette forbudet, og innse at en vannscooter er nettopp en båt, om man liker det eller ikke.

Tankene mine går på det famøse særnorske totalforbudet mot rullebrett/skateboards på 70-tallet. Ingen ville prøve å forby dette i dag. Man kan ikke forby alt man ikke liker. Håper nå at en av de mange som har fått bot av det overivrige båt-politiet, nekter å vedta, og prøver saken for retten - lykke til