Har fått beskjed av kommunen om å rydde opp på eiendommen sin: – Sterkt skjemmende

En huseier langs Kirkeveien har fått påpakning av kommunen for skjemmende rot og campingvogner som er blitt parkert for lenge på tomta. Nå sier eieren at tomta skal ryddes.