Disse gang- og sykkelveiene vil Færder prioritere å få på plass

Fylkeskommunen gjør en årlig fordeling av tilskuddsmidler til trafikksikkerhetstiltak, og nå har Færder kommune satt opp en prioritert rekkefølge for gang- og sykkelveier de ønsker midler til neste år.