Tidligere bebyggelsesplan for Mostranda camping er opphevet på lovlig vis av Færder kommune på grunn av de mange bygningsmessige ulovlighetene og alvorlige tekniske mangler. Samtidig påla kommunen eierne av Mostranda Camping å utarbeide en reguleringsplan som skulle ivareta nødvendige rettelser av arealdisponeringen og den nye bebyggelsen.

Denne bebyggelsen er derved ikke i samsvar med noen gjeldende reguleringsplan av den enkle grunn at det ikke finnes en slik plan.

LES OGSÅ: Mostranda-eierne risikerer bøter hvis ikke driften opphører snarest: – Vi er helt uenige


Eieren av Mostranda Camping har ikke innen frist og utsatte frister innlevert en plan Færder kommune kan godta, mye pga. at de ikke har innarbeidet de endringer i den eksisterende bebyggelsen som Færder kommune krever. Eierne har heller ikke innfridd andre tekniske krav som må være på plass for å kunne drive en campingplass på forskriftsmessig måte. Virksomheten har derfor vært drevet på grunnlag av innvilgede midlertidige dispensasjoner, hvilket Færder kommune gjennom enstemmig politisk vedtak ikke lenger er villig til å gi. Tålmodigheten er mildt sagt oppbrukt, og godt er det.

Dermed står eierne av Mostranda uten gyldig driftstillatelse.

LES OGSÅ: Uklokt av næringsforeningen

I denne situasjonen, der eierne gir blanke i mangel på tillatelse til å drive campingplassen, går Færder Næringsforening kraftig ut offentlig med støtte til eierne til at de trosser Færder kommune og åpner plassen for alminnelig drift. Færder Næringsforening påstår til alt overmål at Færder kommune tar feil. Slik saken står nå, er det vel ingen andre enn rettsvesenet som kan ta standpunkt til en slik håpløs påstand.

Siden eierne har åpnet campingplassen for ordinær drift, er dette ikke annet enn respektløs sivil ulydighet, som bør forfølges og ikke heies på, slik Færder Næringsforening ved leder Tor Lie og styremedlem Nina Høyer gjør. Man kan undre seg om resten av styret er av samme formening. Hvis så er tilfelle bør foreningens medlemmer våkne og stille spørsmål om foreningen drives på en seriøs måte.

LES OGSÅ: Næringsforeningen oppfordrer Mostranda-eierne til lovbrudd

Bør ta oppgjøret

Det er fristende å sammenligne dette med den omfattende sivile ulydigheten som ligger i alle de ulovlige byggesakene i tidligere Tjøme kommune. Det virker der, som i saken om Mostranda Camping, at man legger til grunn at det ikke er så nøye å følge regelverket og respektere lovlig fattede vedtak. Hvordan i all verden kan slike holdninger få råde?

Her er det helt klart at flere enn eierne av Mostranda Camping som bør ta et kraftig oppgjør med egne holdninger og egen adferd.

LES OGSÅ: Servicebygget på Mostranda er åpent, selv om kommunen sier nei: – Vi må jo på do


Godt er det da at et velfungerende demokrati vanligvis har evne til sette stopper for slike avvik, noe vi ser av dommen i Tjømesaken vedrørende korrupsjon. Nå er det også tatt ut ny tiltale for flere brudd på plan- og bygningsloven, bl.a. uriktig prosjektering og villedende opplysninger i byggesaker.

LES OGSÅ: Mostranda-eierne får ikke lov til å bruke byggene på campingplassen


Demokratiet jobber sakte, og det skulle svært mye til for at Tjømesaken kom for retten, men takket være enkeltpersoner som Tom Ravndal og en undersøkende presse er det usigelig godt at det ryddes kraftig opp, slik at ingen skal lenger være i tvil om hvilke verdier og holdninger vi som er så heldige å få leve i et demokratisk styrt land skal ha og etterleve.