I oktober skrev Sp under en samarbeidsavtale med Ap, MDG og KrF, med støtte fra felleslisten SV og Rødt. 17. april trekker de seg fra flertallssamarbeidet.

«Styret i Færder Sp har besluttet å fristille seg fra samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning. Færder Sp ønsker med dette å fremme sine politiske synspunkter fra sak til sak inntil det eventuelt foreligger en ny politisk plattformavtale som i større grad oppfyller vårt valgprogram», skriver partiet i en pressemelding, signert av Richard Fossum (gruppeleder) og Karen-Ingrid Hovland (styreleder).

«Årsaken er at Færder Sp opplever at mange av de sakene som våre velgere er opptatt av, ikke har blitt ivaretatt på en god nok måte», skriver de i pressemeldingen.

Av 39 kommunestyremedlemmer, hvor 20 gir flertall i kommunestyret, hadde samarbeidspartiene 22 medlemmer. Sp fem medlemmer av kommunestyret, gjør at Ap, MDG og KrF sammen med felleslisten står igjen med 17 – og dermed ikke et flertall.