Gå til sidens hovedinnhold

Færder. Stengsler i strandsonen!

Regjeringa har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. En sak virker helt klar. Kommunenes økonomi er og blir særdeles trang. Kommuner rundt om i hele landet kutter i en rekke viktige poster for å få budsjettene i balanse. Også i Færder.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette fikk vi til fulle vist i kommunestyret 14. oktober. Siri Smith-Meyer Jonassen stilte ordføreren en rekke spørsmål om fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen. Dette har kommunen vedtatt å prioritere, men grunnet pengemangel står arbeidet nærmest stille. Ordføreren svarte at kommunen har fulgt opp arbeidet med fire stengsler! Disse er heller ikke ferdigbehandlet. Med tanke på at vi er en kommune med lang strandsone og et stort antall ulovlige stengsler, er fire skammelig lavt. Kommunen har ikke mulighet til å prioritere dette med dagens økonomi. Det er med andre ord fritt fram i strandsonen i Færder!

Folk er glade i å ferdes i naturen, og mange trekkes mot havet. De fleste turgåere er høflige og vennlige, og skygger banen når de møter stengsler eller kommer for nære folk. Mange grunneiere i strandsonen, selvfølgelig ikke alle, hindrer folk å gå på steder hvor det har vært fri ferdsel i lang tid. Det er vel dokumentert. I Sarpsborg og Hurum kommuner er ulovligheter avdekket med stort hell. Oslo er i gang. Ulovlige naust, brygger, plattinger og annet som hindrer ferdsel i strandsonen blir registrert og krevd fjernet. Praksisen i Færder hvor frivillige skal melde inn, og kommunen ikke har ressurser til å følge opp, holder ikke mål!

At det er fritt fram for grunneiere i Færder kommune, kan Færder SV ikke akseptere. Vi har spilt inn til SVs alternative statsbudsjett at det avsettes penger til et treårig prosjekt i Færder til systematisk å avdekke og fjerne ulovlige stengsler. En person må ha fullt ansvar og følge opp arbeidet, systematisk, steg for steg. Dette må prioriteres, Færders innbyggere fortjener det. Færder SV har også spilt inn at det bevilges penger til et fond til oppkjøp av strandeiendommer i pressområder. Summen må være stor. Bare på Tjøme har tre strand-eiendommer i høst blitt solgt for 48, 37 og 27 millioner kroner!

Det er vel en illusjon å tro at forslagene får flertall i stortinget. Dagens regjering står for og foreslår en helt annen forvaltning av strandsonen. Landet, Færder og strandsonen trenger en ny regjering som sikrer bedre økonomi for landets kommuner, og fører en annen politikk for å sikre fellesskapets interesser.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.