Gå til sidens hovedinnhold

Færder trenger gode boligprosjekter

Artikkelen er over 1 år gammel

Debatten om Hjemseng Brygge i Færder kommune er interessant også for oss som ikke bor i kommunen. Den handler om hvordan det lokale selvstyret fungerer i møte med de store utfordringene som tårner seg opp.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er tre store problemer som norske kommuner må løse i fremtiden. Det ene er at en stadig eldre befolkning, med høyere forbruk av kommunale tjenester, svekker den kommunale økonomien. Det andre er at det er blitt stadig vanskeligere å skape arbeidsplasser, da spesielt kompetansearbeidsplasser. Det tredje er at det er blitt større konkurranse om å tiltrekke seg ressurssterke innbyggere. Ressurssterke innbyggere er alfa og omega for et lokalsamfunn. De bidrar mye både til frivillig sektor, til næringsvekst og til kvaliteten på offentlig sektor.

LES OGSÅ: Advarer mot bygge-nekt og boplikt på Hjemseng: – Det finnes ikke gode argumenter for å si nei til utbygging

Når jeg leser debatten om Hjemseng Brygge her i Tønsbergs Blad, slår det meg hvor lite den handler om Færder kommunes framtid. Jørn Magdahl, som er kommunestyrerepresentant for Felleslista Rødt/SV, argumenterer f.eks. mot Hjemseng Brygge som om prosjektet ikke hadde noen verdi for kommunen, og han omtaler det som om det representerer et inngrep i urørt natur. Hele Norge er fullt av boligprosjekter som er bygget på det som en gang var steder der industrien holdt til. Det har gitt allmennheten økt tilgang til sjøen.

LES OGSÅ: Hjemseng Brygge åpnes for alle

Da jeg på forsommeren reiste langs kysten i det som da het Vestfold, slo det meg at mange av boligprosjektene som var realisert de siste 20 årene nettopp var av denne typen, men at kvalitetsforskjellen på dem var svært stor. Noen sikret bare sine egne leiligheter tilgang til sjøen, andre sikret allmenheten. Noen hadde også lav kvalitet på utearealene og var preget av heller uengasjert arkitektur.

LES OGSÅ: Ap-Ellen vurderer utmeldelse etter Hjemseng-saken

Godt prosjekt

Jeg synes planene for Hjemseng Brygge vitner om et prosjekt som kommer til å bli godt. Her blir offentlighetens tilgang til sjøen veldig god, bedre enn på de aller fleste andre slike prosjekter. Dessuten er Hjemseng Brygge kjennetegnet av arkitektur som spiller på den tradisjonelle kystarkitekturens tradisjoner, samtidig som den har en tidsmessighet. Her møter vi ikke samlebåndsprodusert arkitektur, men stedstilpasset bebyggelse av høy kvalitet. Det er en mangelvare i Norge i dag. I tillegg er utenomhusplanen og landskapsarkitekturen kjennetegnet av tilsvarende høye kvalitet, med finstemte uterom og gode gangforbindelser.

LES OGSÅ: «Hjemseng Brygge» – en Ap-ordfører som vil styre med støtte fra de blå

Når slike boområder utvikles oppnår lokalsamfunnet en betydelig gevinst. Flere attraktive boområder kan tiltrekke seg flere ressurssterke innbyggere som bruker sin tid og energi i lokalsamfunnet. Flere boliger senker også det samlede prispresset på det lokale boligmarkedet. Magdahl mener at det ikke kan stemme at økt tilgang på leiligheter bidrar til å frigjøre eneboliger for barnefamilier. Alle andre steder i landet som jeg kjenner til, er det slik. Hvis det ikke er slik i Færder kommune, må noen forklare meg matematikken.

LES OGSÅ: Brua - Hjemseng: Åpent brev til ordfører Jon Sanness Andersen

Hva ellers?

Jeg må også stille spørsmålet: Hva er alternativet til prosjekter som Hjemseng Brygge? Færder kommune trenger leiligheter – i attraktive boligprosjekter. Kommunen har per i dag 8.427 eneboliger og 894 leiligheter (i følge Kommunefakta til Statistisk Sentralbyrå). I 2019 hadde Færder 4.194 aleneboende, noe som viser at kommunen har en klar underdekning av leiligheter. Dette er et stort problem for kommunen.

LES OGSÅ: Våtmarker er truet av utbygging og tørrlegging – si nei til Hjemseng Brygge!

Hvis kommunens politikere ikke vil at det skal bygges flere leiligheter på tomter som den på Hjemseng, må man ha en begrunnelse som duger. Det kan jeg ikke se at eksisterer per i dag. For Færder kommune kan selvsagt si nei til Hjemseng Brygge, men kommunen blir ikke mer attraktiv, mer livskraftig eller mer innbyggervennlig av den grunn. Tvert i mot! Og fremtiden blir krevende nok.

Kommentarer til denne saken