Et samarbeid mellom Sandefjord, gamle Stokke og Tjøme/Nøtterøy kunne gitt oss en helt annen dynamikk i bo- og arbeidsmarkedet i vårt område. Smørberg-løsningen, inklusive Vestfolds lengste tunnel under Teiehøyden, har, etter vårt syn så mange negative aspekter ved seg at den kan være vanskelig å svelge. Men: slike synspunkter, som selvsagt også har en finansiell side ved seg, har etter hvert ført til en nedskalering av prosjektet som det er all grunn til å ønske velkommen.

Dette skyldes blant annet at Venstre i Færder ved forrige kommunevalg likevel gikk inn for å være en del av den beslutningsprosessen som valgte å modifisere det opprinnelige prosjektet i stedet for å stå på utsiden og gjøre alt for at år med planlegging og politiske prosesser skulle være bortkastet. Og la det være sagt – vi på øyene har selvsagt også en egeninteresse i at Tønsberg får løst sine store trafikale, miljøskadelige problemer.

Ved kommunestyremøtet onsdag sto vår kommune i dobbelt forstand ved et veiskille. Med Venstres stemmer kunne det høyst sannsynlig blitt et flertall for et forslag om å utrede en folkeavstemning om å si nei til det forslaget som fylket og Tønsberg kommune hadde blitt enige om. Ved ren obstruksjon kunne vi ha lagt ut så mange snublesteiner at hele prosjektet måtte bli tatt av plakaten – i beste (verste?) fall bli satt mange år tilbake – selvsagt med store økonomiske tap (av skattebetalernes penger) som konsekvens.

LES OGSÅ: I kveld ble fastlandsforbindelsen avgjort: – Første bil over brua i 2028

Kunne neppe blitt verre

Venstre landet på å stemme nei til en utredning om folkeavstemning. Ikke fordi vi prinsipielt er motstander av at hele befolkningen skal få uttale seg i slike spørsmål – men rett og slett fordi en obstruksjon aldri ville kunne brakt oss nærmere det som opprinnelig var vårt mål, en Vestfjordforbindelse. Hadde den gruppen som sto bak folkeavstemningsforslaget vært samstemte om veien videre, ville vi aldri ha nølt, men slik var det ikke.

Noen ville sveise kanalbrua igjen, noen ville helst ingenting, noen var først og fremst mot bompenger, andre ville helst ha østalternativet og til alt overmål dukket det opp et forslag om en Korten-tunnel. Det siste ville etter vårt syn åpenbart logisk ha medført et krav om en fordobling av veibredden over Semslinna og en ødeleggelse av verdifull matjord. Under et folkemøte på Tjøme sist tirsdag ble det - uten impulskontroll - fremmet forslag om en åtte kilometer lang tunnel fra Borgheim til E18! Verre kunne det neppe blitt!

LES OGSÅ: Fylkestinget gikk for Ramberg-Smørberg: – Tiden for omkamper må være over

Som de fleste partier dyrker Venstre ikke sine nederlag, men det er verdt å merke seg at slike overlegninger som disse var endel av det vi gikk til valg på i Færder i 2019. Programmet er tilgjengelig på nett. Nå er selv partiprogrammer av og til nødvendig å revurdere dersom nye momenter dukker opp, men det har ikke skjedd i vårt tilfellet. Tvert i mot er noe av det jeg er stoltest av fra den tiden jeg representerte mitt parti på Stortinget at vi, sammen med Høyre og KrF, fikk i stand en avtale som krymper egenandelskravet til bypakka, og dermed gjorde det mulig å på plass bedre miljømessige trafikkløsninger i vårt område – inklusive gang og sykkelsti over Brøtsø, et prosjekt som på lengre sikt vil redde liv.