Færder kommune bommet på sortering av avfall

Dette skulle vel ikke i restavfallet?