Droppet heksa på bålet

Av

Borgere forbinder brenning av "heksa" på sankthansbålet på Hvasser med brenning av såkalte hekser for 400 år siden. I forkant av årets feiring ble det stilt spørsmål om muligheten for å unngå tradisjonen.