Jeg lurer noen ganger på om politikerne noen ganger husker på at de sitter der de sitter på grunn av velgerne sine, med andre ord innbyggerne på Nøtterøy og Tjøme? 

De har drevet valgkamp med diverse lovnader og de har etter valg godkjent kommuneplaner etc. i tråd med valgløftene.

Jeg stiller meg undrende til velgerne som ikke setter foten ned når politikerne etter år med vedtak og lovnader tar helomvending i flere store saker. Ja, jeg undres!

Hadde dette vært politikken som regjeringen sto for hadde vi nok skreket høyere. Hadde våre skattepenger vært brukt inn i dyre prosjekteringer, endringer, utvikling får så å bli forkastet ... ja da hadde nok ramaskriket vært høyere. Partiene i opposisjon hadde aldri godtatt en slik sløsing med tid og midler og at flere partier direkte har holdt sine velgere for narr i flere perioder. Nei, da er det nok mange som hadde skreket seg hese.

Hvorfor tåler vi da så inderlig godt den urett som ikke rammer oss selv?

Borgheim sør – Et prosjekt som har pågått i tiår. Et prosjekt som flertallet har godkjent og vedtatt i sin kommuneplan flere ganger. Et prosjekt som flere store investorer har vært på banen og investert millioner av kroner. Et prosjekt som ikke står der i dag kun av den grunn at kommunen har villet endre, gjøre det større og ha mer næring. Et prosjekt som har gitt lovnader til næringslivet at mulighetene kommer, de skal bare finpusses.

Så snur det? Hva da med millionene som allerede er spyttet inn i prosjektet, etter lovnader og vedtak? De er ikke så viktige da de er tatt fra private aktører og ikke kommer fra våre skattepenger? Politikeren snur da vi skal ta vare på dyrkbar mark. Ble den dyrkbar i fjor? Var den ikke dyrkbar da prosjektet startet? Jeg bare undrer!

Fjellevettregelene er tatt i bruk 

«Vend i tide, det er ingen skam å snu». Jo det er faktisk det, for dette er ingen fjelltur med fare for skiftende vær. Det ER en skam å snu, når man har lovet at man skal bli med. Glem været, glem føret. Dere har lovet at dere skal være med på laget, da er det en skam å snu. Et barn ville sagt at det er skikkelig dårlig gjort.

La oss se det fra en annen side. 

Vi kan godt være enig om at dyrkbar mark er et gode. Eller kanskje mer, var et gode og muligens blir det igjen. Vi kan godt være enig i at vi i hovedsak ikke skal bygge ned jordbruket og den dyrkbare jorden. Når det er sagt så er Nøtterøy full at god, dyrkbar jord, som ligger utenfor der hvor folk generelt vil bo. Vi må stole på at bøndene som har dyrket og sikker ville dyrke denne jorden videre. Vi må faktisk tørre å stole på deres uttalelser uten å falle i rekken av lavmåle kommentarer som «pengegriske bondeknøler». Vi må stole på at bøndene vil verne om sine områder, drive jordbruk og skog der det lar seg gjøre. Men, det er et men. Vi må også tørre å stole på når de sier at jorden ikke er brukbar. Selv om vi kunne ønske så inderlig at den var det. Dette er bønder og grunneiere som jobber hardt for å dyrke den jorden som er dyrkbar og å pleie den skogen som gror.

Bøndene og grunneierne som i dag ønsker å bygge opp Borgheim Syd har lange familiære tradisjoner på Nøtterøy. Det siste de vil er å ødelegge Nøtterøy, eller Færder. De ønsker flere folk til Færder. Ved å bygge flere boliger som på Borgheim Syd, hvor det kanskje hovedsakelig vil bo en eldre generasjon, vil det fristilles mange eneboliger o.l. i andre strøk hvor barnefamilier kan flytte inn. Ved å skape over 300 arbeidsplasser og kanskje flere på sikt og ved å bygge næringsvirksomhet vil det bli naturlig for flere å benytte Borgheim som handelssenter i stedet for å ferdes til Tønsberg. Med andre ord også mye mer penger inn i kommunekassen gjennom skatteinntekter fra både innbyggere og næring. Dette ønsker disse grunneierne å bidra til da de, gjennom generasjoner, har fulgt utviklingen og ser et behov. Et ønske om mer liv på Nøtterøy og Tjøme.

Vil vi ikke ta del i dette, så klag da heller ikke når vedlikeholdet av dine barns skole ikke blir prioritert, når skoleveien ikke blir belyst eller strødd, når barnehagen ikke har nok folk til å se til barna dine, når de kommunale veiene er hullete. Husk da heller på å kjøpe den kortreiste maten, de friske grønnsakene og frukten og bytt ut plastjuletreet med juletre fra juletreskogen, med edelgran fra Færder.

Vi kan gjerne være uenig, men det er viktig at alle sider av en sak kommer fram i lyset. Vi kan ikke ha tullete underskriftskampanjer uten reel informasjon og legge det fram som «bevis» at innbyggerne ikke vil. Skulle likt å ha sett den listen. Hvor mange som er reelle innbyggere.

Hvorfor tåler vi da så inderlig godt den urett som ikke rammer oss selv?

Fordi samfunnet er blitt slik at når det ikke har en direkte innvirkning på vårt dagligliv så godtar vi den urett som rammer andre. Ulempen her, om vi ikke står opp, sammen, er at neste gang så snur politikeren i DIN sak. De gjorde det senest nå i bru/tunnel saken. Et helt nabolag sitter meget skuffet tilbake etter lovnader. Er det slik vi vil at Færder skal styres? På tide å reise seg og stå sammen. Hadde disse politikerne vært ansatt i det private næringslivet hadde de nok ikke hatt en jobb å gå til i dag

«Politikk hevdes å være verdens nest eldste yrke. Jeg er etter hvert blitt klar over at det ligner svært mye på det eldste»

@Ronald Reagan