Forhandlingene står om sykepleiernes minstelønnsgaranti. Ifølge Norsk Sykepleierforbund (NSF) tjener sju av ti sykepleiere med mer enn ti års ansiennitet og som er omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten i NHO Service og Handel, mindre enn minstelønnsgarantien i de andre tariffområdene for norske sykepleiere.

– Vår erfaring er at vare medlemmer sakker akterut lønnsmessig i dette tariffområdet, særlig de med ansiennitet over 6 år. Uranienborghjemmet ble i juni i år før tilbake til Oslo kommune. I snitt gikk de ansatte opp 40 000 kroner ved tilbakeføringen til Oslo kommune. Sykepleierne med 10 års ansiennitet eller mer fikk, med unntak av en enkelt sykepleier, mellom 35 000 og 107 000 kroner mer i lønn, sier forbundsleder Eli Gunhild By til NSF.

I første omgang vil NSF ta ut til sammen 49 sykepleiere i Oslo, Hordaland, Oppland og Troms i streik fra fredag morgen.

På den andre siden av forhandlingsbordet har arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel varslet lockout for ett enkelt NSF-medlem dersom meklingen som har frist til midnatt torsdag ikke fører fram.

I fjor streiket NSF i 28 dager i samme tariffområde før streiken ble stanset gjennom tvungen lønnsnemnd.

– Vi forventer at vi denne gang som part kan få fremme og få gjennomslag for sykepleiernes krav innenfor rammene av arbeidslivets spilleregler, uten at andre behøver gripe inn. Dette er en viktig sak som har bred støtte blant våre 119.000 medlemmer, sier Eli Gunhild By.