Gå til sidens hovedinnhold

Færre røyker, flere snuser

Artikkelen er over 1 år gammel

Stadig færre nordmenn røyker, men antallet snusere øker, viser tall fra SSB.

I 2019 fortsatte trenden med en synkende andel dagligrøykere og en økende andel snusere. Det var 9 prosent av nordmenn i alderen 16–74 år som røykte daglig i fjor, mens 14 prosent brukte snus.

Det er færrest i den yngste aldersgruppen (16–24 år) som oppgir å røyke daglig, med så lite som to prosent. Det står i kontrast til den eldste aldersgruppen (65–74 år), hvor 12 prosent er dagligrøykere.

Fordelingen etter alder er omvendt for snus. Mens 20 prosent av den yngste aldersgruppen oppgir å snuse daglig, gjelder dette kun 3 prosent i den eldste.

Siden 2010 har andelen nordmenn som røyker daglig, sunket med 10 prosentpoeng. Antallet daglige snusere har derimot steget med 7 prosentpoeng.

Statistikk baserer seg på tall innhentet via telefonintervju.

Kommentarer til denne saken