Gå til sidens hovedinnhold

Fastlandsforbindelse på fast grunn

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den nye fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder er nå et stort skritt nærmere realisering. Samferdselsdepartementet er villig til å akseptere prosjektet, til tross for at kravet om 20 prosent lokal finansiering ikke fullt ut oppfylles.

Jeg er glad for at Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen, Færder-ordfører Jon Sannes Andersen og fylkesordfører Terje Riis-Johansen uttrykker glede over budskapet fra Knut Arild Hareide. Sammen med andre lokalpolitikere fortjener de også ros for å ha vært konstruktive og løsningsorienterte.

Bompengeforliket som ble inngått mellom regjeringspartiene og Frp i 2019, stiller krav om 20 prosent egenandel ved alle bompengefinansierte bypakker. Målet er å redusere den økonomiske belastningen for bilistene, og samtidig å skape et insentiv for å finne fram til mest mulig fornuftige og kostnadseffektive løsninger.

Dette kravet ble det nærmest umulig for Bypakke Tønsbergregionen å oppfylle. Når samferdselsdepartementet likevel er villig til å si ja til prosjektet, har det sammenheng med at man allerede har gjort en jobb for å optimalisere og nedskalere. Selv om man ikke kom helt i mål på 20 prosent egenfinansiering, er det altså ingen tvil om at bompengeavtalen har hatt den effekten regjeringen var ute etter.

Dette er gode nyheter, men det er ikke alle som tar del i gleden. MDGs gruppeleder i Færder, Randi Hagen Fjellberg, har ingen tro på at de nye signalene fra regjeringen har noen som helst verdi. Fordi regjeringen ikke umiddelbart og uten forbehold kan si ja til planene slik de ligger, mener hun at signalene er verdiløse. «Det er slik departementet holder ryggen fri når et endelig nei kommer», skriver hun i et innlegg i TB 22. mars.

Når departementet tar forbehold, er forklaringen at det for øyeblikket ikke ligger noen sak til behandling i departementet. Før vi kommer så langt, må det både fattes lokale vedtak og gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Men hvis Hareide ikke hadde hatt en intensjon om å gå til Stortinget med en proposisjon om Bypakke Tønsbergregionen, ville han selvsagt ikke gitt de signalene han nå har gitt. Det er jeg glad for at ordførerne også har oppfattet.

Heller ikke penger til grønn omstilling av mindre byer får Fjellberg til å boble over av lykke. Mens de største byene har hatt byvekstavtaler i flere år, har de mindre byene måttet klare seg uten statlig drahjelp. Nå prioriterer regjeringen å sette av 600 millioner til fem mindre byområder de neste årene, og vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) er ett av områdene som vil få penger. Pengene skal brukes på tiltak som får flere til å velge gange, sykkel og kollektiv fremfor bil.

Også i denne saken fortjener Anne Rygh Pedersen – og mange andre lokalpolitikere – ros for innsatsen. Det lokale engasjementet har vært stort – og regjeringen leverer!

Kommentarer til denne saken