Frp vil ha Vestfjord- forbindelse

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Innlegg
UNNI HANSON
Kommunestyrerepresentant for Frp på Nøtterøy
I Tønsbergs Blads referat 20. mars fra formannskapet på Nøtterøys behandlingen av høringsuttalelsen til Konseptvalgutredning fremkommer det ikke at Fremskrittspartiet fremmet forslag om Vestfjord-forbindelsen.
Artikkelen gir inntrykk av at det var politisk enighet om nord-sør løsning og man kan spørre seg om hvilke motiver Tønsbergs Blad har for å unnlate å referere Frps forslag.
Med det store engasjementet som har vært for en Vestfjord-forbindelse i Tønsbergs Blad den siste tiden, virker det som om avisen ønsker å utelate at Frp hele tiden har vært tilhenger av Vestfjord-forbindelsen og fremmet forslag om den. Nøtterøy Frp fremmet følgende forslag til vedtak i formannskapet 19. mars:
1. Etablering av en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme støttes.
2. Nøtterøy kommune anbefaler Vestfjord-forbindelsen som innebærer ny Nøtterøy-forbindelse vestover fra Hella til Skjee, og at utbedringskonseptet med ny parallell kanal-bru også inngår i nytt transportsystem for regionen.
Vestfold er et lite fylke og effektiv transport mellom byene i Vestfold vil styrke arbeidsmarkedet mellom disse. Det er kort reiseavstand til E18, flyplassen på Torp, næringsområdet på Borgeskogen og med det store antall turister til Tjøme om sommeren, vil denne løsningen styrke vestfoldsamfunnet i fremtiden.
At utbedringskonseptet innarbeides nå, vil gi en fremtidsrettet totalløsning for regionen.
En ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden er i tråd med befolkningens ønske, noe som senest ble dokumentert i en meningsmåling i Tønsbergs Blad hvor et stort flertall støttet Vestfjord-forbindelsen.
Kun 18 prosent støttet anbefalt løsning Kaldnes-Korten. Det vises her til at Samferdselsdepartementet mener lokal forankring er viktig.
3. Tiltak innenfor områdene Presterød, Borgheim, Teie og Hogsnes finansieres i en fremtidig Bypakke Tønsberg-regionen.
4. Tiltak i Stokke vurderes i den videre utredning for å ivareta natur, miljø, kultur og landbruk og imøtekommer Stokkes behov for tilknytning av infrastruktur. Tiltak på Tjøme vurderes også som en del av Bypakke Tønsberg-regionen.
5. Det forutsettes at endelig forslag til ny fastlandsforbindelse og tiltak innenfor Bypakke i Tønsberg-regionen legges ut til folkeavstemning før endelig vedtak.
I tillegg fremmet Frp følgende forslag til bypakka:
Det skal etableres gode innfartsveier for privatbiltrafikk til sentrum i Tønsberg knyttet til parkeringshus/plasser for å styrke Tønsberg som handelssentrum.
Bompengeordningen skal ikke subsidiere drift av kollektivtrafikk.
Firefelts vei for privatbiltrafikk opprettholdes fra Teie veidele til Mammutkrysset.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags