Massivt flertall for ringveikonseptet

Enighet over parti- og kommunegrenser. Denne forsamlingen av politikere fra Stokke, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og fylkeskommunen sikrer flertall for ringveikonsept med kollektivandel og nord-sørforbindelse for Nøtterøy.

Enighet over parti- og kommunegrenser. Denne forsamlingen av politikere fra Stokke, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og fylkeskommunen sikrer flertall for ringveikonsept med kollektivandel og nord-sørforbindelse for Nøtterøy. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

TØNSBERG: Enighet fra fløy til fløy og fra ytterst på Tjøme til Tønsberg sentrum. Det blir stort politisk flertall for bomfinansiert ringveikonsept.

DEL

Pressekonferansen i formannskapssalen i Tønsberg rådhus i dag er historisk. Et stort flertall går inn for nord-sørforbindelse til Nøtterøy, utbedring av flere lokale flaskehalser og kollektivsatsing. Vestfjordforbindelse kan synes å være skutt ned for godt.

Bred enighet

Felleslista/Rødt på Nøtterøy, SV i Tønsberg, alle arbeiderpartigruppene, KrF og Høyre i Tønsberg, Stokke, Nøtterøy, Tjøme og i fylkeskommunen presenterte en felles uttalelse om valg av ny, helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen. Man går inn for ringveikonseptet anbefalt av Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Kan få kryssing nær Tønsberg

Uttalelsen har tre hovedtrekk:

■ Den nye fastlandsforbindelsen bør være en nord-sørløsning.
■ Vestfjordforbindelsen avvises fordi man mener dette alternativet ikke løser utfordringer knyttet til en helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen.
■ Det aksepteres at en helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen i vesentlig grad finansieres med bompenger.

Ingen bom, ingen vei

– Det må nå være helt klart at de som sier nei til bompenger, sier nei til vei, sier Lars Egeland (SV).

Hans parti er med på fellesuttalelsen fordi ringveikonseptet og bypakken inneholder klart signal om sterkere kollektivsatsing og satsing på sykkel og gange. Noe av konseptets mål er at trafikkveksten skal dekkes av kollektivsatsing og å få flere til å gå og sykle.

LES OGSÅ: Debatt: Glem vei til Korten

Det har vært stilt noen betingelser fra de mindre kommunene for å være med på fellesuttalelsen. Ordfører Erlend Larsen (H) og Nils Ingar Aabol (Ap) fra Stokke gir tydelig beskjed om at Hogsnesbakken må rustes opp.

De to minner om at over 1800 av Stokkes innbyggere legger igjen penger hver dag i nåværende bomring uten at Stokke har fått en eneste veimeter.

Det er enighet om at en helhetlig løsning for fremtidig transportsystem i Tønsberg-regionen må omfatte løsninger på Teie, Presterødbakken, Hogsnesbakken, tiltak på Tjøme og trafikkløsninger fram mot E18, alt finansiert med bompenger, gjerne etappevis.

Notat

Mange av punktene som ble presentert på pressekonferansen i dag, finner man igjen i et notat utført av konsulentselskapet Rambøl på bestilling av ordfører Roar Jonstang (H) på Nøtterøy i februar. Utgiftene skal være dekket av Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Neppe ny forbindelse før 2019

I notatet konkluderer Rambøl med at en Vestfjordforbindelse får negative konsekvenser for landskapet i Stokke og at den skaper ny trafikk.

Rambøl mener fastlandsforbindelse mellom Teie og Korten samsvarer bedre med kommunale og regionale planer som legger stor vekt på konsentrert by- og tettstedsutvikling som skal gi bedre miljø- og transporteffektivitet og konkurransedyktig byregion.

Artikkeltags