Derfor er ikke Vestfjord-forbindelsen svaret

VEIEN OG MÅLET: Anette Olshausen i Norconsult har jobbet tett på fylkeskommunen om innstillingen til nytt transportsystem i Tønsberg-regionen. 
– Vestfjord-forbindelsen oppfyller ikke målet med nytt veisystem, sier hun. Foto: Harald Strømnæs

VEIEN OG MÅLET: Anette Olshausen i Norconsult har jobbet tett på fylkeskommunen om innstillingen til nytt transportsystem i Tønsberg-regionen. – Vestfjord-forbindelsen oppfyller ikke målet med nytt veisystem, sier hun. Foto: Harald Strømnæs

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

TØNSBERG: Vestfjord- forbindelsen er lagt død av politikerne og Statens vegvesen. Hvorfor?

DEL

– Det handler om hva som er målet for nytt veisystem, sier seniorrådgiver Anette Olshausen i Norconsult i Tønsberg.Norconsult har vært sekretær for skrivegruppa som har jobbet fram fylkeskommunens innstilling om nytt veisystem. Nå slutter et flertall av politikerne i kommunene og fylkeskommunen seg til Statens vegvesens konklusjon: Vestfjordforbindelsen svarer ikke på de utfordringene som konseptvalgutredningen skulle løse.

Overordnet mål

Et overordnet mål for nytt trafikksystem er å håndtere dagens trafikk på en bedre måte, og å møte framtidas befolkningsvekst. Vestfjord-forbindelsen svarer dårlig på disse målene, ifølge Statens vegvesens utredning.

– Hvis man ønsker seg Vestfjord-forbindelse, da ønsker man seg egentlig noe annet enn målene med KVU-en, konkluderer Olshausen.

LES OGSÅ: – Vår trafikk kveler Tønsberg (TB+)

Dårlig avlastning

En ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy skal avlaste Kanalbrua, som i dag er en trafikkmessig flaskehals. 70–80 prosent av trafikken som kjører fra Nøtterøy og Tjøme, skal til Tønsberg sentrum, eller nordover.

– Derfor er ikke Vestfjord-forbindelsen noen god avlastning for Kanalbrua. Folk vil fortsatt velge Kanalbrua, fordi det er den veien de skal, sier Olshausen.

Ikke bare gir Vestfjord-forbindelsen for liten avlastning – den vil også skape ny trafikk.

– Den nyskapte trafikken handler om de som drar andre veien. Vi kan få et nytt trafikkmønster, der for eksempel bilister fra Tønsberg sentrum vil ta veien over Kanalbrua og videre over Nøtterøy for å komme til Torp. Det vil gi økt belastning på Kanalbrukrysset og Mammutkrysset, sier Olshausen.

TØNSBERGS BLAD MENER: – Her er den beste veiløsningen

Byutvikling

Konseptvalgutredningen legger vekt på å styrke de sentra man har, i stedet for å skape nytt transportmønster og nye knutepunkt. En Vestfjord-forbindelse kan komme til å trekke aktivitet ut av Tønsberg sentrum.

– Vi vet av erfaring at kryss tiltrekker seg aktivitet. Samtidig vet vi at det er grenser for hvor høy veksten i et område kan være. Hvis et kryss på E18 opplever økt aktivitet og handel, vil det gå på bekostning av Tønsberg sentrum, sier Olshausen.

Noe annet som kan svekke sentrum, er økende trafikkmengde.

– Nedre Langgate og Stoltenberggata vil bli enda større flaskehalser enn i dag. Det blir lite hyggelig å oppholde seg her. Alle som bor i området har nytte av et levende bysentrum. Næringslivet bryr seg ikke om kommunegrenser, det gjør ikke menneskene som bruker byen heller, sier Olshausen.

Mer enn veier

Hun har jobbet tett med den såkalt skrivegruppa som har skrevet innstillingen fra fylkeskommunen. Hun understreker at nytt transportsystem handler om mer enn veier.

– Kollektivdelen og tilrettelegging for gående og syklende er vesentlig. Det vil bli et annet liv i byen enn om alle kjører bil inn til byen og parkerer. Området vi bor i er godt tilrettelagt for at enda flere kan bruke buss og sykkel, sier hun.,

Vestfjord-forbindelsen har ikke det samme potensialet for å bygge ut kollektivtilbudet.

– Det blir vanskelig å gi forkjørsrett til bussen på Kanalbrua, hvis det er eneste fastlandsforbindelse mot nord, sier Olshausen.
 

Artikkeltags