Skal gi bedre plass for næringstrafikk

NEI TIL ØST: Tore Kaurin.

NEI TIL ØST: Tore Kaurin.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– Ringveikonseptet svarer best til mandatet gitt av politikerne og Samferdselsdepartementet.

DEL

TØNSBERG: Det sier avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen. Frp, Sp og SV vil ha utredet ny parallell kanalbru etter konseptet sykkel/kollektiv med forbindelse over Ringvei sør til Kilen. Et konsept med ny kanalbru og utvidelse av Ringvei sør, nådde ikke opp i prosessen. Et slikt prosjekt vil medføre riving av mange hus både på Teie, Stensarmen og Træleborg.
– Det skal mye til før vi går for en slik løsning, sier Kaurin.
Om ikke lenge skal det bygges nytt venstrefelt mot Nøtterøy på Ringveien mellom Måkeveien og Mammutkrysset. Ny rundkjøring på Presterød vil kunne lette trykket på Kilen.
– Dette er kun forbedringer for eksisterende trafikk. Målet er å ta trafikkveksten med med kollektiv, sykkel og gange. Det løser Ringveikonseptet best, sier Kaurin.
– Får vi bort en del av personbilene i Tønsberg, bedrer vi framkommeligheten for næringstrafikken, sier han.
ny kanalbru
Det er flertall for ny fastlandsforbindelse vest for Tønsberg sentrum på bru eller i tunnel
Frp, Sp, SV og Felleslista (Nøtterøy) vil ha utredet ny parallell kanalbru med forbindelse mellom Teie og Kilen over Ringvei sør
En slik løsning innebærer at ca. 30 boliger må rives på strekningen mellom Teie og Kilen

Artikkeltags