Gå til sidens hovedinnhold

Fastlandsforbindelsen: Vi kan ikke investere i fremtiden med prosjekter som strider mot de klimamål vi har forpliktet oss på.

Det er ingen vei utenom!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er du en av dem som begynner å bli lei av veipakke, bypakke, fastlandsforbindelse, øst alternativ og gigabru?

Tror ikke du er alene, dette er en sak som har preget mye av mediebildet lenge og skapt mye debatt.

Så hvorfor kan man ikke bare bli enige og komme videre, vi har jo allerede brukt mye tid og penger på dette?

Det viktigste svaret på det er miljøkampen. Vi kan ikke investere i fremtiden med prosjekter som strider mot de klimamål vi har forpliktet oss på. Skal vi ta de klimastreikende ungdommene på alvor så er det ingen vei utenom redusert biltrafikk .

Skal vi nå målet om å klare 1,5 grader er det mye som tilsier at vi må kutte vesentlig mer enn 50-60% innen 2030. Innen samferdsel mener SV at det både må bety overgang til utslippsfrie biler, men også en redusert trafikk gjennom økt kollektivtrafikk, gange og sykling som det er stort potensiale til å øke over Kanalbroa. Hvis vi skal planlegge for redusert trafikk må vi ikke bygge veier som kan øke bilbruken.

En bro over Vestfjorden vil bidra til økt trafikk fordi det er en rask vei ut til E-18 som vil styrke et bil-basert handlemønster, for mange reisende som skal til Tønsberg vil det føre til lengre vei, det vil svekke kollektivknutepunkt i Tønsberg sentrum.

Fokus på Bypakka burde være hvordan vi kan få redusert biltrafikken gjennom satsing på kollektivtrafikk, gange og sykkel og samtidig lage billigst mulig ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy. SV mener at det vil være vesentlig mye enklere og billigere å bygge en ny forbindelse parallelt med dagens Kanalbro.

Så er det økonomi, finansieringen er basert på bompenger. Det er en svært usikker finansiering hvis vi tenker at biltrafikken skal reduseres de neste årene, i hvert fall skal en stor del av biltrafikken over på utslippsfrie biler som skal ha en økonomisk fordel i bomringer framfor andre biler. Mens andre kommuner reduserer biltrafikken sin (Oslo har et mål om å redusere biltrafikken med 1/3 innen 2030), vil vi være avhengig av at biltrafikken holder seg eller øker, for å få inntekter nok til prosjektet.

SV er derfor klare på at vi ikke skal bruke enorme beløp på en gigabru som ikke hjelper oss nå klimamålene, det er ingen vei utenom å ta de beslutninger som trengs for å vinne kampen mot klimaendringene

Kommentarer til denne saken