Den store konspirasjonen om fastlandsforbindelsen

LITE TROLIG: Gøthesen mener det er uproblematisk å bomfinansiere Vestfjordforbindelsen samtidig som det er gratis å kjøre over Kanalbrua og gjennom Tønsberg. Jeg er sikker på at han tar feil.

LITE TROLIG: Gøthesen mener det er uproblematisk å bomfinansiere Vestfjordforbindelsen samtidig som det er gratis å kjøre over Kanalbrua og gjennom Tønsberg. Jeg er sikker på at han tar feil. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ola Gøthesen er tilhenger av Vestfjordforbindelsen og det har han selvsagt all rett til, men man skal ha en ganske konspirativ tankegang for å tro på resonnementet hans.

DEL

MeningerGøthesen er ute i Tønsbergs Blad 17. januar og sabler ned det felles innlegget som ordførerne fra Nøtterøy og Tjøme hadde i samme avis 12. januar. Ifølge Gøthesen er «det meste feil» i innlegget til de to ordførerne, mens han beskriver den korrekte løsningen. 

LES OGSÅ:  Politikerne har forledet befolkningen i veisaken

Politikere i «ledtog» med veivesenet?

Han beskriver de utredningene som har vært foretatt til nå nærmest som bestillingsverk. Hvis dette skulle stemme, så betyr det at et massivt politisk flertall i fire kommuner og Vestfold fylkeskommune, samt administrasjonen i nevnte kommuner, er med på konspirasjonen. De har gått i ledtog med Statens vegvesen og alle fagfolkene som jobber med «Bypakke Tønsberg-regionen» der har blitt med på «toktet».

Disse fagfolkene har så skrevet «bestillingsverket» og sendt det til kvalitetssikring hos eksterne eksperter fra Metier og Møreforsking Molde. De støtter konklusjonene fra veivesenet og har dermed også hengt seg på renkespillet. Konklusjonen fra de eksterne kvalitetssikrerne oversendes deretter til regjeringen ved samferdselsdepartementet som etter å ha vurdert saken i 11 måneder faller ned på samme konklusjon. De er da enten lurt av ovennevnte instanser, eller så er de er med på konspirasjonen de også.

LES OGSÅ: Roar var ferdig med veidebatten – men nå slår veiopprørerne til igjen

Vanskelig ikke å kalle det konspiratorisk

Dette er en skissert beskrivelse av virkeligheten, men Gøthesens utgangspunkt er at ingen av de konklusjonene fagfolk og politikere har kommet fram til i de snart ti årene arbeidet med Bypakke Tønsberg-regionen har foregått, er korrekte. Da er det vanskelig og kalle Gøthesens syn på det som har skjedd for noe annet enn en konspirasjon.

LES OGSÅ: Carl-Erik får ikke støtte til Vestfjordforbindelsen av partikolleger i Tønsberg og i fylkeskommunen

Det er selvsagt mulig å tenke sånn, men enkelt og greit – det er ikke slik det har foregått. Hvordan kan en mene at så mange flinke fagfolk fra så mange ulike miljøer tar så grundig feil og/eller har deltatt i en konspirasjon og at Gøthesen med sine kjappe og enkle svar har rett? Tre ting til slutt:

Jo da, Vestfjordforbindelsen er vurdert

Gøthesen skriver at det ikke foreligger noen grundig vurdering av Vestfjordforbindelsen. Dette er feil. Selv om dette alternativet ble omfattende utredet for vel ti år siden ble det likevel tatt med i siste KVU og kvalitetssikringen av denne. Arbeidet med disse to dokumentene tok til sammen cirka tre år og Vestfjordforbindelsen kom også denne gangen klart dårligst ut.

Så skriver han at «å hevde at Vestfjordforbindelsen ikke kan finansieres med bompenger blir for dumt». I innlegget sitt tar han til orde for «vei i tunnel» under Stokkelandet. En slik løsning er allerede utredet med flere alternativer og er estimert til cirka 2,5 milliarder kroner. Gøthesen kan godt mene det er realistisk å finansiere en slik forbindelse med brukerbetaling når man samtidig kan kjøre gratis gjennom Tønsberg. Jeg er sikker på at Gøthesen tar feil – spesielt når vi vet at mellom 80 og 90 prosent av de bilene som passerer over Kanalbrua i dag enten skal inn til Tønsberg eller videre nordover.

Han avslutter innlegget sitt med at det er «bare å sette i gang» med Vestfjordforbindelsen – «Brunstad står ferdig i 2020».

Tilbake til start

Arbeidet med det nye transportsystemet for Tønsberg regionen startet i november 2008 – altså for mer enn ni år siden – og ennå er det lenge til det første spadetaket blir tatt. Dersom vi skulle følge opp det Gøthesen skisserer i innlegget sitt, måtte vi rykket tilbake til start og startet hele prosessen om igjen. Det kan det ikke være noen tvil om. For oss som vil sikre Færder kommune en ny og samfunns sikker forbindelse til fastlandet er dette uaktuelt.

Jon Sanness Andersen

Artikkeltags