I veisaken tar politikerne heller mannen enn ballen

VESTFJORDFORBINDELSEN: Kan utmerket godt bomfinansieres. Illustrasjon: Statens vegvesen

VESTFJORDFORBINDELSEN: Kan utmerket godt bomfinansieres. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Jeg har i flere år forfektet mine synspunkter i aviser, i møter, på telefon og på Facebook uten å vekke reaksjoner, selv når jeg har spisset formuleringene. Nå, som valget nærmer seg, kommer de heldigvis, både stortingsmenn, ordførere og kommunestyrerepresentanter.

DEL

Meninger 

Og måten de reagerer på, indikerer at jeg har lyktes godt. Men jeg hadde likevel ventet meg noe mer. I irritasjonen over spilleren, har de helt glemt ballen. For jeg har hele tiden holdt meg til saker hvor jeg mener politikerne har sviktet, og blir besvart med personangrep. For gjennomgangstemaet til Jon Sanness Andersen (Ap) er at jeg ser en konspirasjon. Nei, Andersen, ikke konspirasjon, men udemokratisk umoral.

Ola Gøthesen

Ola Gøthesen Foto:

LES OGSÅ: Den store konspirasjonen om fastlandsforbindelsen

Folk leser og ting går i glemmeboken, derfor benytter jeg anledningen til å repetere noen av ankepunktene, da det tydeligvis står dårlig til med langtidshukommelsen:

Folket sa tydelig nei

Tønsbergpakken 1 og 2, med resulterende bomringfinansiering, førte til stor forbannelse blant velgerne. Så stor at de ansvarlige partier nærmest ble smadret ved kommunevalget i 2003. Ikke bare fordi det ble innført bompenger, men for hva det ble innført bompenger for.

Velgerne på øyene var oppbrakt over å måtte betale for en tunnel de ikke hadde behov for og en bru som ikke lå der de ønsket. For fase 1, tunnelen, var løpet kjørt, men for fase 2, fastlandsforbindelsen, ble en folkeavstemning nærmest presset fram i 2005, i de tre sentrale kommunene. Resultatet var knusende, nærmere 70 prosent forkastet pakke 2, fastlandsforbindelsen. I alle tre kommunene!

LES OGSÅ: Arne Magnus frykter kaos i Kjellekrysset hvis politikerne velger denne veiløsningen

I 2007 overtok Roar Jonstang (H) ordførerstafetten på Nøtterøy og han uttalte raskt: «Nå er det Vestfjordforbindelsen som gjelder». Året etter tauet han og rådmannen til Sandefjord for å forhandle vei. Med seg hadde de et par forslag til motorvei, tvers gjennom Stokkes fornminner, åker og eng. Og det ble, selvfølgelig, ikke akseptert.

LES OGSÅ:  Vet Venstre hva en ny utredning av Vestfjordforbindelsen vil koste?

Men at en ny forbindelse var velkommen, hadde vært diskutert i Stokkes rådhus allerede i 2002. Og begge de aktuelle ordførere har ytret at de kan diskutere tunnel, men ikke en vei som splitter kommunen i to. Allikevel, uten å begi seg ut på realitetsforhandlinger, reiste Jonstang hjem for godt. Et politisk narrespill som har kostet norske skattebetalere minst 50 millioner kroner.

Og så løp de fra løftene sine

Høyre gikk til kommunevalg i 2011 på at de skulle skaffe øyene en fastlandsforbindelse. Arbeiderpartiet gikk til valg på at folkeavstemningen kun kunne heves av en ny folkeavstemning. Høyre begynte perioden med å underkjenne folkeavstemningen og igjen gå inn for en fastlandsforbindelse i nord.

Sammen med Tønsberg Høyre rettferdiggjorde de dette ved å fortelle oss at vi ikke forsto hva vi stemte på, og at den ikke var demokratisk! Høyre på Nøtterøy har jo tradisjon for å underkjenne sine egne folkeavstemninger. Og Arbeiderpartiet var så fornøyd med valgresultatet at de droppet sitt valgløfte og ble med. Politikken på Nøtterøy tar, sannelig, merkverdige veier.

Unødvendig og uforståelig setter partene i gang en ny utredning, KVU-Tønsberg, om det samme som fase 2, og kommer til samme resultat. For 50 millioner. Mandatet fra Samferdselsdepartementet hadde de, mer eller mindre, formet selv. Med et stort unntak, stemplet Senterpartiet. Det skulle tas spesielle hensyn til arealbruk og jordvern. Og det benyttet de seg av til å bli kvitt Vestfjordforbindelsen, da de la inn det forslaget stokkepolitikerne forkastet nettopp av denne grunn! De var overhodet ikke interesserte i at Vestfjordforbindelsen skulle nå fram.  

Umulig sammenligningsgrunnlag

Et interessant resultat av KVU’en, var prisingen av de forskjellige alternativene. Vestfjordforbindelsen ble priset som en fullverdig løsning, fra Borgheim til E18, mens Kaldnes-Korten forbindelsen, politikernes favoritt, kun ble priset fra Kolberg til Kjelle. Tilførselen på Teie og veien videre til E18 var ikke med. KVU’en ble presentert i 2013 og vi venter fremdeles på sammenlignbare resultater.

Men Vestfjordforbindelsen er udiskutabelt den beste løsningen for øyfolket. Ved å velge den, sparer man store utbygginger på Teie og Semslinna, samtidig som Stokke får en forbindelse de allikevel må ha en del av, for Brunstad. Og den kan finansieres, det er bare å bytte den ut med Kaldnes-Korten forbindelsen i den nye bomringen.

Det viktigste for vår aksjon er ikke at Vestfjordforbindelsen er utelatt, men at folkets vilje er. At politikerne går til angrep på oss for å hevde dette er skammelig. Nå sitter de og forklarer oss at, dessverre, toget er gått for folkets valg. Det er fullstendig uakseptabelt, våre politikere skal arbeide for oss. Kan de, samtidig, hjelpe Tønsberg er det fint, men vi kommer først.

Mitt grunnleggende syn er at politikerne i Sandefjord, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme er i ferd med å begå en feil historien vil huske dem for. For å illustrere hvor galt dette er, var jeg på besøk hos ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord  nylig. Han bedyret at han ikke hadde noen planer om å gå ut mot oss i avisene. 14 dager senere gjør han nettopp det. Sammen med de øvrige Høyre-ordførere går han forretningsstandens ærend mot flertallets interesser og all sunn fornuft. Jeg håper velgerne straffer dem. Men, da jeg begynte å skrive om dette, var jeg blåøyd. Det er jeg ikke lenger.

Ola Gøthesen

Artikkeltags