Jeg har vært fastlege siden fastlegeordningen ble innført i 2001. Jeg setter stor pris på nærheten og de mange gode samtalene med pasientene mine. I dag hadde jeg en 90 år gammel pasient med hjertesvikt på kontoret. Jeg spurte hva han likte med fastlegeordningen, og han var klokkeklar; du kjenner jo meg Øren, det er det viktigste for meg. Så slipper jeg å gjenta alt hver gang vi møtes. Gullet i fastlegeordningen er nettopp kontinuiteten, vi kjenner våre pasienter og deres familier over mange år.

Hva tror du det vil bety for deg hvis fastlegeordningen forsvinner? Vi vet altså at 85% av landets kommuner sliter med rekruttering av nye fastleger, og over 130 000 mennesker står i dag uten fastlege i Norge. Vikarstafettene er mange og dyre og har tidligere stort sett vært i distriktene, men nå rammer de også sentrale strøk og store byer med stor tyngde.

Norges rangert høyest

Det er ikke i tvil om at vi har et godt helsevesen i Norge, og det må vi ta vare på og videreutvikle. I en nylig internasjonal helseundersøkelse, The Commonwealth Fund, har de rangert Norge høyest. Der understrekes betydningen av å ha en kommunehelsetjeneste med høy kvalitet som kan avlaste sykehusene. Vi har blant annet flere allmennleger per innbygger enn i mange av de andre landene. Denne suksessfaktoren er vi i ferd med å miste. Når fastlegeordningen ryker, kan vi ikke lenger regne med at Norge i fremtiden skal ligge på toppe statistikken på denne måten.

LES OGSÅ: Psykolog snoket i journal, men slapp straff: – Jeg vil på det sterkeste beklage at det opplevdes krenkende

Under pandemien har vi fått bekreftet hvor viktig det er med god og trygg helsehjelp der du bor. Dette er trolig en av hovedårsakene til at Norge har kommet såpass godt gjennom en krevende koronaperiode.

Derfor er det viktig at vi styrker og fornyer fastlegeordningen. Høyre og regjeringspartiene har hatt ansvaret de siste åtte årene, og har dessverre skjønt den varslede fastlegekrisen altfor sent.

Mangler gode tiltak

Etter utallige rapporter, undersøkelser og diverse utredninger de siste årene er konklusjonen entydig; noe må gjøres før de er for sent. Det er stor tverrpolitisk enighet om at fastlegene er grunnmuren i helsevesenet, og at ordningen må styrkes. Men vi har til gode å se tiltak som monner tilstrekkelig.

Men hvorfor er det så viktig at vi har en solid fastlegeordning? Jeg tenker at det er viktig for deg som pasient, men også for samfunnet. Forskning viser at det gir god helse å ha en lege med høy generalist kompetanse, med overblikk og som følger deg over tid. Det å ha tilgang på legehjelp når du trenger det er avgjørende for å sikre rask og rett behandling når du er syk. Fastlegene redder liv. Hver dag, enten på fastlegekontoret eller på legevakten. Helse dreier seg om riktig prioritering. De som roper høyest, er ikke alltid de som har det største behovet.

Hvis landets fastleger hadde henvist flere pasienter til sykehusene ville sykehusene bli fullstendig overbelastet og sykehuskøene hadde økt betraktelig. Det er helseøkonomisk gunstig å ha høy breddemedisinsk kompetanse i front, og det gir god helse for deg og meg. Husk at 90% av alle dine helseproblemer behandles på fastlegekontoret.

Havarerer fastlegeordningen må folk gå til den private legen på hjørnet, de med tykkest lommebok klarer seg, men det blir ikke en god og kontinuerlig allmennlegetjeneste for folk flest. Vi er dessverre på full fart inn i en todeling av helsevesenet vårt.

En garanti for godt helsevesen

Jeg mener at fastlegeordningen er en garanti for et fortsatt godt offentlig helsevesen. Din personlige økonomi, bosted og sosiale status skal ikke være avgjørende for den hjelpen du får og har krav på.

Må fastlegeordningen rakne helt før politikerne iverksetter de nødvendige tiltakene?

Vi trenger flere unge leger inn i ordningen og vi må beholde de erfarne. Vi skal fortsette å jobbe tverrfaglig med andre yrkesgrupper som vi gjør daglig. Men skal vi redde ordningen trenger vi først og fremst flere lege hender. Det er krevende å jobbe i førstelinje tjenesten med uavklarte og sammensatte sykdomsbilder, og da er ikke løsningen å fire på den medisinske kompetansen.

Politikerne må legge til rette for gode arbeidsvilkår og rammebetingelser som er forenlig med et godt familieliv. Vi må ha færre pasienter på listene våre slik at vi får mer tid til hver enkelt pasient.

Så kjære velger, dette gjelder deg og dine. Hvilket helsevesen vil du ha i fremtiden?

Jeg håper nå at myndighetene skjønner alvoret og iverksetter tilstrekkelige tiltak slik at vi redder fastlegeordningen. Den mest vellykkede helsereformen noensinne.