Det er kommunen du bor i som har ansvar for at alle innbyggere har tilgang til fastlege. Det å ha en fastlege som kjenner deg er avgjørende når du har symptomer på uavklart sykdom. For deg som pasient er dette ikke lenger en selvfølge ettersom fastlegekrisen brer om seg.

Jeg er spesialist i allmennmedisin, og har jobbet i samme allmennpraksis i 20 år her i Vestfold. Jeg stortrives som «familiedoktor», og har fulgt stort sett de samme pasientene i alle disse årene. Det å følge folk over tid er det som er unikt for fastlegene, og gir solide helsetjenester. Vi møter pasienter med alle slags symptomer og plager. Det handler om alt fra hverdagsplager til alvorlig sykdom, og vi møter pasienter i alle aldre. Vi liker å si at vi følger pasientene fra «vugge til grav».

LES OGSÅ: Hele Norges overvekts-ekspert forteller om jobben sin: – Latteren er aldri er langt unna, og selvhøytidelighet er fraværende.

Fastlegenes oppgaver er å stå for diagnostikk, utredning og behandling av uavklarte symptomer og plager. I tillegg samordner vi helsetjenesten rundt den enkelte pasienten, og deltar i tverrfaglig samarbeid. I tillegg har vi en viktig «portvokterrolle», det betyr at vi skal avklare de som skal videre til sykehuset, og de som kan behandles i allmennpraksis.

LES OGSÅ: Kevin-André satser på helsekost og skjønner skepsisen fra folk: – 90 prosent av tilskuddene er det mye dritt i

Faglig krevende

En fastlege ferdigbehandler selv 90 prosent av alle problemstillingene som kommer inn på legekontoret, og henviser ca. 10 prosent videre. Siden fastlegene har så mye å gjøre, blir vi for tiden møtt med at vi må «avlastes av annet helsepersonell». Til det vil jeg si at jeg jobber gjerne i team med andre helsearbeidere. Sammen er vi best når vi samarbeider om pasientene våre. Og vi må absolutt bedre den tverrfaglige samhandlingen, særlig innad i kommunehelsetjenesten.

LES OGSÅ: Nå er Viagra blitt reseptfritt, det er sexolog Live uenig i at det bør være: – Det kan være farlig

Men å diagnostisere pasienter i første linje er vanskelig, og det krever generalist-legekompetanse. Det har spesialister i allmennmedisin. Allmennmedisin er en egen legespesialitet med fem års videreutdannelse, på lik linje med kirurgi og indremedisin. Som eneste legespesialitet må vi fornye den hvert femte år.

I dag ser vi at pasientene stadig blir eldre. De har flere diagnoser, tilstandene er komplekse, og medikamentlistene er lange. Rent medisinskfaglig er dette et landskap der man lett kan tråkke feil. Jeg synes det er krevende selv om jeg er en erfaren fastlege.

LES OGSÅ: Kjære ledere, det er ikke illojalt å stå på de svakes side, som her er pasientene

"Robin Hood"

De fleste fastleger har idag både hjemmesider og elektroniske løsninger, og noen har også videosamtaler som gjør oss mer tilgengelige for deg. Men min erfaring er at elektroniske meldinger og video kun er egnet ved kjente problemstillinger. Der det ikke er nødvendig å undersøke pasienten. Dette gjelder kun et fåtall av henvendelsene til legekontoret. Fortsatt setter pasientene pris på å møte legen ansikt til ansikt. Og nettopp det er grunnen til at jeg er fastlege; alle de gode pasientmøtene.

LES OGSÅ: Jeanette hadde prøvd alle slankekurer. Slik gikk hun ned 40 kilo på ti måneder

En dag består hovedsakelig av avtalte konsultasjoner, men ca. en tredjedel av konsultasjonene er avsatt til det vi kaller øyeblikkelig hjelp. Det er ledige timer der pasientene kan komme til lege samme dag hvis det haster. Disse timene må de bestille på telefon. Våre dyktige helsesekretærer hjelper oss med å prioritere de som trenger akutt hjelp samme dag. Akutte henvendelser kan også komme direkte på døren, noen ganger via ambulansetjenesten. Er det medisinske grunner til det, må vi slippe det vi holder på med, og prioritere den sykeste først. De fleste pasienter har forståelse for det. Min gode kollega kalte nylig fastlegen for helsevesenets Robin Hood; vi må gi mest til de som trenger det mest. Jeg er så enig.

LES OGSÅ: Legevaktsjef fortviler over ny trend: – Virker som om folk ikke har tålmodighet til å være syke

Jobber mer enn før

Jeg har 1200 pasienter som hører til min praksis. Det betyr at jeg er medisinsk ansvarlig lege for disse pasientene så lenge de er hjemmeboende. Gjennomsnittlig listestørrelse i landet hos fastlegene er litt under 1100.

Arbeidstiden til fastlegen har stadig økt, i dag ligger den i gjennomsnitt på 56 timer pr uke. (Ref. tidsbruksundersøkelsen bestilt av helseministeren fra 2018.) Vi jobber altså en hel dag mer pr. uke i gjennomsnitt enn hva vi gjorde for fire-fem år siden. Flere av oss har tatt hjemmekontorløsninger i bruk for å holde tritt.

LES OGSÅ: Trenger du noen å snakke med? Bruk kommunens tilbud!

Til tross for travle dager stortrives jeg som fastlege. Det å jobbe så nært opp mot pasientene som jeg har kjent så lenge er et privilegium. Jeg har fulgt pasienter gjennom sykdomsfaser og livskriser, gleder og sorger. Ja, jeg vil si «fra vugge til grav». La oss håpe at myndighetene forstår hva som nå står på spill. Det handler om å bevare en av de mest vellykkede helsereformene noensinne, nemlig fastlegeordningen. For pasientenes skyld.