Reiser avlyses og personer som har oppholdt seg i nærmere definerte områder eller som har vært i nærkontakt med påviste tilfeller, får pålegg om å holde seg hjemme fra jobben. I skrivende stund er det heldigvis ikke rapportert om noen dødsfall så langt i Norge.

LES OGSÅ: Fotballen fraråder feiringer – og disse spillerne må holde seg hjemme

Helsedirektøren har senket terskelen til null for å holde seg hjemme fra jobb ved forkjølelsessymptomer. Fra sentrale helsemyndigheter kommer daglig nye direktiver, som kan medføre store økonomiske konsekvenser både for virksomheter og andre som det gjelder. Staten er så langt ikke villig til å gi noen økonomisk kompensasjon til de som måtte bli rammet av tiltakene.

LES OGSÅ: Øyvind må permittere tolv ansatte: – Det er helt tragisk

Det er kommunene som har ansvaret for smittevern i Norge. Smitteoppsporing og prøvetaking gjøres på legevakter og av fastleger. Fastlegene er kommunenes førstelinjetjeneste i forbindelse med smittevern, og det er fastlegene og deres hjelpepersonell som står ansikt til ansikt til syke og smittede. Deres funksjon er uunnværlig for kommunene, og de kan ikke nekte å stille seg til disposisjon for kommunen.

LES OGSÅ: Heges Jazzballett velger føre var etter Ringshaug-stenging: – Vi tar ingen sjanser

Utsatt for smitte

Men dette vil kunne eksponere fastlegene og deres kontorpersonale for smitte, med påfølgende krav om karantene. Det kan oppstå situasjoner der hele legekontor vil måtte stenges. Hvem skal ta da seg av alle pasientene som står uten fastlege?

LES OGSÅ:

Fastleger flest er selvstendig næringsdrivende, med arbeidsgiveransvar og lønnsansvar for sine ansatte. Leger har generelt en svært høy terskel for å være borte fra jobben ved sykdom. Fastleger som måtte bli pålagt karantene eller bli syke av koronavirus som følge av at de påtar seg smittevernoppgaver for kommunen, har ikke rett til noen økonomisk kompensasjon, verken fra kommunen eller andre.

LES OGSÅ: Sykehuset øker beredskapen på grunn av koronaviruset

Selvstendig næringsdrivende har ingen rett til sykepenger før etter 16 dager, og de må også betale lønn fra egen lomme til egne ansatte som er pålagt karantene eller er blitt syke i 16 dager. Konsekvensene er at fastlegene, ved å stille opp for befolkningen og kommunen, kan komme i en økonomisk svært vanskelig situasjon.

LES OGSÅ: Slik blir sikkerheten rundt Teigen-bisettelsen

Heldigvis er det noen kommuner i landet som har sett dette problemet, og inngått avtaler med sine fastleger om en viss økonomisk kompensasjon dersom de måtte bli ilagt karantene eller bli syke av koronavirus. Det er å håpe av flere kommuner, som jo er pålagt ansvaret for smittevern, ser viktigheten og nødvendigheten av å ta dette ansvaret.