Christine (38) har levd på sosialen – nå vil hun ha endring: – Jeg gikk og gruet meg til barnebursdagene

Nå stiller hun til valg for SV, og vil kjempe for at barnetrygden ikke medregnes som inntekt for sosialhjelpsmottakere.