– Et samlet styre mener at Petter Aasen er den best kvalifiserte søkeren. Han har bred ledererfaring, og har vist at han lykkes med å oppnå resultater, sier styreleder Tore Isaksen i en pressemelding.

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap, og har vært rektor for flere institusjoner innen høyere utdanning siden 2007.

Omfattende erfaring

Aasen var rektor ved Høgskolen i Vestfold fra 2007, og senere ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). I 2016 ble han rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, etter fusjonen mellom HBV og Høgskolen i Telemark. I mai 2018 fikk høgskolen universitetsstatus, og Aasen fortsatte som rektor. Nå går han inn i en ny åremålsperiode på fire år.

– Under Aasens ledelse har USN oppnådd mye på kort tid, og vi er overbevist om at utviklingen vil fortsette. I neste periode er det behov for at rektor vier en noe større del av sin oppmerksomhet til utvikling internt i organisasjonen, og det har vi tillit til at han vil ivareta på en god måte, sier Tore Isaksen.

Bred ledererfaring

Petter Aasen har ledererfaring fra blant annet stillingen som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Trondheim og ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU, før han kom til Høgskolen i Vestfold. Han har også en betydelig akademisk karriere, og er fortsatt aktiv forsker. I tillegg har han ledet og deltatt i regionale, nasjonale og internasjonale styrer og styringsgrupper, utvalg, komiteer og delegasjoner.

Fem søkere

Det var fem søkere til det fireårige åremålet som rektor på USN.

USN er Norges fjerde største universitet med 18 000 studenter og 2 000 ansatte fordelt på åtte campuser i Telemark, Vestfold og Buskerud.