Gå til sidens hovedinnhold

Feil i TB om Havegaten

Artikkelen er over 1 år gammel

6. mars står det en artikkel i Tønsbergs Blad hvor det trekkes fram påstander at utbyggere, og dermed også arkitekt for Havegaten har spekulert i byggesaken, og slik artiklene fremstår, kan det se ut som om vi har lurt og sneket oss til større byggehøyder enn tidligere tillatt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er en direkte uriktig påstand, og svært uærlig av avisen. Bygget er bygget nøyaktig så høyt som det ble vedtatt i plansaken, hvor høydene var bestemt med kotehøyder.

LES OGSÅ: Ser du Per? Han er 1,88 meter høy, og står foran det som offisielt er et fire etasjer høyt bygg.

Ola Roald AS arkitektur har tidligere blitt kontaktet av Tønsbergs Blad for å få en uttalelse i forbindelse med artikkelen skrevet 15. desember.

LES OGSÅ: Kirsten fortviler over nybygget på Kaldnes: – De har stengt alt ute, det er fryktelig

Vi skrev da en ryddig forklaring på prosessen til avisen, men også da valgte Tønsbergs Blad en sensasjonspreget vinkling på artikkelen. Vi står ved vårt synspunkt som vi formidlet avisen da, at reguleringsplanen for Havegaten ble til etter lang og god dialog med Tønsberg kommune, og er et eksempel på en av de mest styrende, men også mest vellykkede, reguleringsplaner vi har utarbeidet.

LES OGSÅ: Her vil de legge til rette for ny dagligvarebutikk: – Vil gagne Vestskogen som tettstedssenter

Dette har skjedd

For å gi et mer riktig bilde av hva som har foregått, vil jeg gi en forklaring her:

Arbeidet med prosjektet i Havegaten startet med en reguleringsplan i mai 2016. Da vi varslet naboene om oppstart av reguleringsplanen, kom det merknader fra naboer i Fagerheimsgaten, hvor de uttrykte bekymring for stor blokkbebyggelse som nærmeste nabo, at de ville miste sol, og at de ville bli «bokset inne». Dette var helt i starten av prosessen, og vi hadde ikke tegnet noe forslag til bebyggelse enda.

LES OGSÅ: Identiteten til Norges eldste by avvikles

For å få til et godt prosjekt og en god plan i dette området, ble det utarbeidet et skisseprosjekt parallelt med reguleringsplanen, og løsningene ble diskutert med kommunen. For å ivareta hensyn til eksisterende bebyggelse, ble nye bygg lagt i utkanten av tomta, så de nye byggene strammer opp gaten og lager et helt kvartal. I «bakgården», og den siden som vender mot naboene mot sørvest blir det en felles vestvendt hage og lekeplass. Formen på kvartalet vil også skjerme for støy fra gata.

Etter 1. gangsbehandling av planen kom det samlet sterke protester fra 25 naboer i området. Det ble gjort nye studier med sol/skyggediagram for å vurdere forskjellen på solforhold mellom 3 og 4 etasjer med saltak mot Fagerheimsgaten. Studien viste at det er minimal forskjell mellom alternativene, ettersom tre etasjer hovedsakelig gir bedre solforhold på fortauet, og ikke i hager og på uteoppholdsareal knyttet til nabobebyggelsen i Havegaten.

LES OGSÅ: Ved et vendepunkt i Tønsberg?

Har ikke lurt noen

Planforslaget ble illustrert med fasadetegninger, terrengnitt, flere perspektiver og sol-/skyggediagram. Planen fastsatte høyder med koter, og vi gikk til og med til det uvanlige skrittet å gjøre fasadene juridisk bindende i bestemmelsene. Det skal være ingen grunn til å påstå at vi har ført noen bak lyset. Planforslaget var svært godt opplyst og detaljert, for interesserte kan alle dokumentene ses her: http://innsyn.v-man.no/tbg/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017043216&

Bygget som bygges nå er helt i tråd med vedtatt reguleringsplan, og bygget har ikke blitt høyere nå, enn det som ble vedtatt i plansaken.

LES OGSÅ: – Hvis vi ønsker at Tønsberg skal ha et levende bysentrum, er gode, miljøvennlige transportløsninger helt nødvendig

Eksisterende bebyggelse er en blanding mellom villabebyggelse på to-tre etasjer, og lavblokker på fire etasjer. Terrenget på tomta er fallende med en etasje, så i bakkant (mot Fagerheimsgaten) er bygget fire etasjer pluss hems, og mot Solveien er bygget fem etasjer pluss hems. Som kommunen selv skriver i sin saksinnstilling:

Rådmannen er enig med naboer at foreslått utnyttelse er vesentlig høyere enn i dag, men mener dette er en akseptabel og riktig type bebyggelse for kvartalet med tanke på at nye lavblokker sammen med gjenværende lavblokker vil gi et ensartet kvartal. (...) Prosjektet representerer noe nytt, og en spennende arkitektur. Planforslaget utfyller etter rådmannens vurdering kvartalet på en god måte og vil bidra til å heve kvaliteten i området. Selv om bebyggelsen er høyere enn omkringliggende bebyggelse, gjør form, plassering og materialer at bebyggelsen ikke virker voluminøs og dominerende, men tilpasser seg omgivelsene på en god måte. Sammen med byggets form og utseende vil offentlig tilgjengelige og pent opparbeidede uteoppholdsarealer og lekeplass tilføre gode kvaliteter til nabolaget.

LES OGSÅ: Hva skjer med Tønsberg sentrum?

God overgang

Det er i nyere tid skjedd en stor utvikling på Kaldnes, med høye og kompakte boligkomplekser som er vesentlig annerledes enn småhusbebyggelsen og lavblokkene lenger bak. Vi mener selv at vi har fått til et prosjekt som tar eksisterende bebyggelsesstruktur på alvor, og som skaper en god overgang mellom bygg i stor og liten skala. Vi har hatt en svært god dialog med Tønsberg kommune, hvor kommunen har vært tydelig på sine krav og hva som kan realiseres i området, og hvor vi har kommet med formsvar som tidvis også utfordret disse synspunktene. Resultatet ble en plan som vi er stolte av, og som kommunen selv ofte trekker fram som et ekspempel på god planlegging.

LES OGSÅ: Nå inviteres det til folkemøte om byutvikling og arkitektur: – Det er dessverre mange som bare sitter passivt og ser på

Nå er bygget under oppføring, og når bygget er så mørkt og kledd i stillaser, kan vi forstå at det er overveldende å bo nær en anleggsplass. Når bygget er ferdigstilt, med høy materialkvalitet, variasjon og sprang i fasader, og ikke minst den fantastisk flotte hagen og lekeplassen ut mot Fagerheimsgaten, er vi trygge på at bygget og kvartalet vil ha et uttrykk som hever kvaliteten på nabolaget.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.