Gå til sidens hovedinnhold

Feil om Storebukt: Grunneier skal kunne ha en privat sone rundt huset (eller hytta) med rett til eksklusiv bruk

Artikkelen er over 1 år gammel

Det kan settes noen krav til riktig fremstilling av de faktiske forhold, både for journalister og andre som uttaler seg – og jeg kan ikke la en del uriktige påstander ligge ubesvart.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På bakgrunn av en serie artikler/leserinnlegg har jeg følgende kommentarer:
I Norge er det fri ferdsel i utmark men ikke i innmark. I 1996 fikk friluftsloven tilføyet en formålsbestemmelse som lovens § 1 Den definerer bl.a. innmark som hustomt og andre særlige angitte områder, og omfatter også « lignende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker».

I praksis betyr dette at det skal foretas en avveining mellom hensynet til allmennhetens behov for fri ferdsel og den ulempe som påføres grunneier. Grunneier skal kunne ha en privat sone rundt sitt hus (eller hytte) hvor det fremstår som rimelig at grunneieren har rett til eksklusiv bruk.

Les også

Nå går velforeningene sammen for å slåss for stien: – Jeg kan ikke skjønne det kan være så sjenerende at folk går forbi

Det kan sikkert være uenighet om den nærmere tolkning av friluftslovens bestemmelser. Det viser en rekke saker i domstolene. Men det kan settes noen krav til riktig fremstilling av de faktiske forhold, både for journalister og andre som uttaler seg – og jeg kan ikke la en del uriktige påstander ligge ubesvart.

Det fremstilles slik at jeg har satt opp sperrer for ferdselen. Det er ikke riktig. Gjerde og port var satt opp da jeg kjøpte eiendommen for 35 år siden.

Det fremstilles slik at jeg skal ha skjelt ut og jaget folk. Det er ikke riktig. Jeg møter gjerne de som mener de har blitt behandlet slik. De jeg har snakket til er de som en sen kveld forsøkte å fjerne et skilt på porten.
Det fremstilles slik at jeg ikke tåler gjennomgang i strandsonen. Det er ikke riktig. I min eiertid har vi aldri forsøkt å hindre de få som har tatt seg fram langs stranden – ut over dem som har avtalefestet gangrett (omfatter 3 eiendommer). I sommer kom det plutselig mange mennesker gjennom eiendommen og over bryggen som går ut rett foran våre bygninger, også en del syklister.

Les også

City Bil fikk overraskende beskjed av bilgiganten: – Ingen hyggelig nyhet å få

Det viste seg at skiltet som angir retningen for Kyststien var snudd og pekte inn mot vår eiendom. Da fant jeg grunn til å sørge for informasjon om at kun visse eiendommer har gangrett.

Det fremstilles slik at gjerde og port ikke bør tillates. Det er ikke riktig at grunneier har initiert dette. Det var kommunen som – da det ble bygget svømmebasseng på eiendommen før min eiertid – krevet at dette ble satt opp gjerde av sikkerhetshensyn.

Da Kyststien ble anlagt for noen år siden hadde jeg en dialog med kommunen som ønsket å legge stien gjennom min eiendom. Mitt synspunkt var – da som nå – at område foran våre hus mot sjøen er innmark. På det nærmeste ligger bebyggelsen ca. 2 meter fra gangstien som fører til porten, og området mot sjøen er en del av vår opparbeidede have hvor også bryggen går ut. Ferdsel der i vår brukstid mitt på sommeren oppleves som ubehagelig i den sfære både av forbipasserende og oss. Kommunen aksepterte våre synspunkter og la Kyststien på baksiden av vår eiendom.

Les også

Fortvilet Riise frykter spillerflukt: – Gutta mine er utslitte

Utenfor «hovedsesongen» har porten i alle år vært fjernet og blir det fortsatt. Kyststien er også lagt bak de hyttene som ligger syd for oss. For brukere av kyststien er det for øvrig korte veie en gjennom min eiendom.

Som alle andre vil jeg innrette meg etter lovens bestemmelser om ferdselsrett for allmennheten. Men det må være tillatt å forsvare sine rettigheter som grunneier.

Kommentarer til denne saken